Side:Daae - Ludvig Holberg.djvu/15

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
15

Een af de dueligſte Borgere i min Barndom var en ved Navn Jacob Andersen, hvilken var ſaadan Hader af Ørkesløshed, at han ikke kunde lide at ſee nogen ørkeløs ung Karl paa Gaden, men ſnappede dem op, og ſtrax flydde dem noget at beſtille hos ſig ſelv om de intet andet havde at forrette, ſaa at hans Aaſiun var ligeſaa forfærdelig for dovne Arbeyds-Karle, ſom en Hververs er for Bønder og Løsgiengere.

Mange ſornemme Borgere føre deres Skibe ſelv, ſom Skippere, og ſætte en Kabuds paa deres Sønner, og gjøre dem til Cajut-Vogtere, ſaa at mangen Borger-Søn, førend han har naaet ſit 20. Aar, er bleven en experimentered Søe-Mand, og beqvem til at fortfætte ſin Faders Handel. Det var i min Tid rart, at Borger-Folk allierede ſig ved Ægteſkab med Geiſtlige og Magistrats Perſoner; thi en Borger ſaae ikke ſaa meget efter, at hans Dotter kunde gjøre et riigt og anſeeligt Partie, ſom at hun kunde faae en Mand, der kunde fortſætte Forældrenes Handel, og var arbeydſom og duelig. Det forunderligſte er, at end ogſaa unge Borger-Døttre ſelv, ſom ellers paa andre Steder ſeer efter Ungdom, Stand og Politesse, her alleene gemeenligen reflecterede paa Duelighed og Arbeydſomhed, ſaa at hos dem en duelig Søe-Mand og fornuftig Kiøbmand, ſkjønt han aldeeles intet beſadd, hvormed han kunde charmere et ungt Fruen-Timmer, blev præferered den galanteſte, artigſte og fornemſte Frier, hvorpaa jeg har ſeet adſkillige merkelige Exempler i min Tid i Bergen. Det var at ønſke, at denne fortræſfelige Sædvane havde altid været holdt ved lige; men der er paa en Tiid af 20. Aar giort temmelig Skaar derudi, ſaa at Bergen nu omſtunder ligner ſig ikke ſelv meere udi Sæder, og derfore maa ſkee ey heller udi Velſtand. Og kand denne Uheld tilſkrives viſſe fremmede Perſoner, der have indført Vellyſt og fremmede Moder, ruinered ſig ſelv med heele Familier, ved daarlig Handel, og det, ſom meſt er, forvendet Indbyggernes gamle og priſelige Leve-Maader, ſom i mine Tanker ikke