Side:Daae - Ludvig Holberg.djvu/18

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
18

Hiſtorie, og af hvis Skrifter Mag. Edvardsen fornemmelig har betient ſig til at forfatte ſin Bergens Beſkrivelſe. I det øvrige kand man ſige, at Bergen ikke haver været det Sted, hvor lærde Folk og Philosophi kunde finde Fornøyelſe at fæſte deres Sæde, ſaaſom Staden har haft temmelig Mangel ſaa vel paa Bøger, ſom paa literate Folk. Mag Edvardsen taler vel prægtigen om det Bibliothec, ſom har været i Dom-Kirke-Capellet, men det er troligt, at det hverken har været af megen Storhed eller Vigtighed. Det var derfor underligt, at den ſtore Voyageur og Philosophus Abelin, der i lang Tiid havde opholdt ſig udi Italien, kunde persvadere ſig til at bortdrive ſin Alderdom udi Bergen. Den ſamme boede udi min Barndom der i Staden, men var kun lidet agted. Saaledes gik det ogſaa den ſtore Norſke Hiſtorie-Skriver Tormod Torvesen, hvilken boede nogle Miile fra Staden ud paa Landet, men var udi Bergen faſt ubekjendt. Men dette uanſeed, har dog Bergen haft det at berømme ſig af, ſom ingen Danſk og Norſk Stad kand viiſe, nemlig at den har produceret den ſtørſte Poëtinde, ſom de Nordiſke Riger have haft, nemlig den bekiendte Dorothea Engelbrechts Dotter, om hvilken Olaus Borrichius og andre vore Poëter har givet prægtige Vidnesbyrd og det med al Billighed: thi, endſkiønt hendes Poëtiſke Skrifter ikke have været fri for Censure i Henſeende til Reglerne, ſaa kand man dog ſige, at de ere ſaa fulde af Geiſt, og viiſt ſlige Prøver paa poetiſk Fertilitet, at faa Danſke poetiſke Skrifter kand lignes derimod. Bemældte Navnkundige Dame levede endda udi min Barndom, i Agt tagende den gamle Bergenſke Klæde-Dragt; thi jeg mindes ikke paa de Tiider at have ſeet nogen ſaaledes coëffered.

Hvad ſom udi Boglige Konſter har manglet udi Bergen har været erſtatted ved Indbyggernes Duelighed i andre Ting og deres ſærdeles Capacitet udi Handel og Vandel, ſaa at ligeſom Staden i Henſeende til dens Situation har Fordeel for alle andre Norſke Stæder, ſaa