Side:Daae - Ludvig Holberg.djvu/12

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
12

meſt beſøgte i Danmark og Norge. I den længſte Tid af Holbergs Skolegang havde han til Rektor en ung lærd Mand Søren Lintrup, der ſiden fik et ſtort Navn baade ved Univerſitetet og i Kirken. Ungdommen i Skolen beſtod for den ſtørſte Del af Præſteſønner fra Landet og fattigere Bybørn, thi det var ikke almindeligt, at Borgernes lode ſine Sønner ſtudere, da der var gode Tider for Handel og Søfart. Diſciplene vare flinke i Idrætter, ſaaſom Svømning, Skøiteløben o. ſ. v. og ſtundom ogſaa gode Spektakelmagere og Slagsbrødre, iſær var det en ſtor Fornøielſe at ſlaas med Geſellerne paa Tydſkebryggen eller Eleverne i Styrmandsſkolen. Gadelivet har jo altid været meget kvikt og muntert i Bergen. Men i alt dette tog Holberg liden eller ingen Del. Han var aandsmoden over ſine Aar, men allerede dengang lidt ſygelig, ſaa ud ſom en Pige og holdt ſig meſt for ſig ſelv. „Skjønt jeg,“ fortæller han ſelv. „af Aar var en Dreng, forekom jeg mine Kammerater at være en Olding, og der manglede ikke paa dem, ſom paa Grund af den med mine Aar lidet ſtemmende Afholdenhed fra alle Fornøielſer og mit alvorlige Væſen jevnlig ſtiklede paa mig, og da jeg af Naturen var hidſig havde jeg ſaameget vanſkeligere for at finde mig deri.“

Men holdt han ſig end tilbage, havde han Øjnene med ſig, hvor han kom. Mangfoldige Træk af hans Erindringer fra hine Skoleaar ere, det kan man trygt ſige, gaaede over i hans Skrifter, og mange af de Perſoner, ſom han i ſin Barndom har ſeet, ere endog med Navns Nævnelſe forevigede i disſe, ſom vi tildels ſiden ſkulle høre. Og endnu i hans ældre Dage ſtod Livet i hans Fødeby, ſom han i en hel Menneſkealder ikke havde ſeet, ſaa klart og anſkueligt for hans indre Øie, at han kunde nedſkrive en ypperlig Skildring deraf. Vi ville meddele nogle Stykker af denne: