Side:Daae - Ludvig Holberg.djvu/108

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
108

tion i Danmark og Norge at kjøbe Bøger og min Herre den bedſte Mand udi Trundhjem.“ o. ſ. v.[1]

Som bekjendt blev Holberg paa ſine gamle Dage Baron. Der har været gjort en og anden Bemærkning om, at „den honette Ambitions“ Forfatter blev baroniſeret, og det fortælles ogſaa, at en Kollega, Profesſor Møllmann, ikke kunde bare ſig for at ſmile, da Univerſitetets Rektor førſte Gang tiltalte Holberg i Konſiſtoriet med et „illustrissime“, Adelens privilegerede Epithet, noget hvorover den nye Baron ſelv ſkal være bleven meget fornærmet. Vi ſkulle ikke videre dvæle ved dette, men det kan dog bemærkes, at man i Tydſkland havde flere Exempler paa baroniſerede Forfattere, ſaaſom Pufendorf, Leibnitz og Wolf, af hvilke dog rigtignok ingen beſad noget Baroni.

Men det gjorde derimod Holberg, thi hans Godſer bleve 1747 formelig erigerede til „Baroniet Holberg“, og han var altſaa virkelig Lensbaron, Medlem af den høiere danſke Adel. Sammenhængen hermed var følgende. Hvor ſtor Pris Holberg end ſatte paa jordiſk Gods, en Kjærlighed, ſom maaſke netop derfor var ſaa ſtærk, fordi han i ſin Ungdom havde havt at kjæmpe med Fattigdom, var han dog ikke af dem, der glemte, at der tilſidſt kommer en Tid, man ſelv ingen Nytte eller Glæde kan have af ſin Rigdom. Han tænkte altſaa paa, hvorledes disſe kunde ſtifte Gavn for det Offentlige, thi ſine Slægtninge agtede han ikke at gjøre til Arvinger. Heller ikke betænkte han ſit Fødeland Norge eller ſin Fødeby Bergen,

  1. Til de interesſante Oplysninger, ſom disſe Breve give om Udbredelſen af Holbergs Skrifter i Norge, kan føies en Notits i Samlingar til Skånska landskapens historia, Ill. 1875. S. 54—57. Den bekjendte ſvenſke Lærde C. Chr. Gjörwell kom 1750 hændelſesvis til at opholde ſig en god Stund i en Udhavn mellem Arendal og Chriſtiansſand og bemærker, at Lodſerne i Havnen havde „alle Baron Holbergs Comoedier og adſkillige af hans andre Skrifter.“ Gjörwell læſte dem da igjennem, deriblandt var „Moralſke Tanker“.