Side:Daae - Ludvig Holberg.djvu/107

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
107

Holbergs populær-philoſophiſke Bemærkninger ſtundom kan finde Gjentagelſer af, hvad Forfatteren allerede andenſteds har ſagt, og Welhavens Bemærkning, at man her „kan ſe Alderdommens og en udnyttet Tænknings Mærker“, er ikke uden al Grund. Men gjælder alt dette visſe af Epiſtlerne, vil man til Gjengjæld i andre, og det den ſtørre Del af dem, finde hans Lune og Originalitet i fuld Friſkhed. Det er overflødigt at bemærke, at „Epiſtlerne“ ikke ere virkelige Breve, men alene ſkrevne i Brevform. Til virkelig Brevſkrivning var Holberg yderſt lidet oplagt. Hvad man i den Retning har bevaret fra hans Haand er derfor næſten blot Forretningsbreve. De fleſte af disſe ere ſkrevne til en Mand i Throndhjem, Krigsraad Aage Rasmusſen Hagen, ſom der paa Stedet forhandlede hans Skrifter.[1] Men ſelv i disſe Smaabilletter bryder Holbergs eiendommelige Humor uvilkaarlig frem under Omtalen af de trivielleſte Ting. F. Ex. „Det er en ſtor Ulykke for respublica literaria, at Munck er død, thi han drak Bøger i ſig, ſom Jorden drikker Vand.“ — „Saaſom den forfærdelige 11te Junii er for Haanden, paa hvilken Dag jeg og andre Guds Børn ſkal gjøre Regnſkab for det, vi have gjort Aaret igjennem, ſaa lader jeg nu mine Breve circulere om til alle gode Venner, ſom jeg har Regninger med. Jeg har ſkrevet min Herre adſkillige Gange til, men han har forglemt at ſvare mig. I det ſidſte Brev, ſom jeg ſkrev udi Februario, lod jeg mig mærke, at jeg havde i Sinde at trække en liden Vexel paa ham. Men ſom endnu intet Svar er fulgt derpaa, udtolker jeg hans Taushed, ligeſom han vilde ſige: Træk i Guds Navn. — Jeg kan ſige, at Trundhiem er den bedſte Bye efter propo-

  1. Nogle utrykte Breve af Ludvig Holberg, udgivne af Paul Botten-Hanſen, Chra. 1858. (Aftryk af Illuſtr. Nyhedsblad). Cfr. norſk hiſt. Tidsſkr. 1. R. III. S. 94, hvor man vil finde et nyt Brev og en Fortegnelſe over Holbergs hidtil bekjendte Breve overhovedet.