Side:Daae - Ludvig Holberg.djvu/106

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
106

han nogle Sommermaaneder hvert Aar, og endnu henimod vor Tid viſte man her hans Arbeidsværelſe, Lyſthus, Stenen, hvorfra han ſteg til Heſt o. ſ. v. Med Bønderne indlod han ſig gjerne i Samtale og forſikrede, at han altid lærte noget nyt af dem. At han kjendte den danſke Bondeſtand ud og ind, derom bære allerede hans Komedier, der ſtamme fra en ældre Tid, tilſtrækkeligt Vidnesbyrd. Et og andet af hans Forfatterſkab ſtaar ogſaa i Forbindelſe med hans Interesſe for Landvæſenet. Som et Exempel kan nævnes hans Afhandling „om den nu regjerende Kvægſyge“, ſom han lod oplæſe i det nys ſtiftede danſke Videnſkabsſelſkab, hvor han aldrig perſonlig indfandt ſig. Hvo der vil ſe et Exempel paa den Sandhed, at ethvert tilſyneladende nokſaa proſaiſk Emne kan blive interesſant ei alene for Fagmænd, men ogſaa for Almenheden, naar det blot finder den rette Pen, han bør læſe dette lille Stykke om Kvægſygen. Det findes i en vigtig Samling af Holbergſke Smaaſkrifter, ſom Wille Høyberg udgav Aaret efter Holbergs Død.

Lyſten til at ſkrive fulgte Holberg lige til det Sidſte, og vi ſkulle kaſte et Blik paa de mærkeligſte af hans Alderdomsverker: „Moralſke Tanker“ (to Bind 1744) og „Epiſtler“ (fem Bind 1748—1754). De høre begge to til et og ſamme Skriftſlags, og det er træfſende blevet ſagt om dem, at de nærmeſt kunne ſammenlignes med et Ugeblad eller et Maanedsſkrift. Han har i disſe Skrifter drøftet en Mængde almenmenneſkelige Spørgsmaal, for at bruge hans eget Udtryk „befattende adſkillige hiſtoriſke, politiſke, metaphyſiſke, moralſke, item ſkjæmtſomme Materier.“ De „moralſke Tanker“ tage ſom Udgangspunkt eller, om man vil, ſom „Text“ et eller andet af hans Epigrammer. Holberg havde nemlig allerede tidligere udgivet en ſtor Samling af Epigrammer paa Latin, tidt meget vittige.[1] Det er ſandt, at man i disſe

  1. Der haves af dem en ſærdeles vellykket poetiſk Overſættelſe af Jens Juſteſen (Rektor C. Müller), Throndhjem 1862.