Side:Daae - Det gamle Christiania.djvu/47

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
29
CHRISTIANIAS ANLÆG OG ÆLDSTE UDSEENDE.

Indskjæring. Ogsaa paa Sydsiden af Gaden Var en lignende Indskjæring, hvoraf endnu sees Spor. Her fremkommer saaledes en ikke saa ubetydelig, men ikke aldeles kvadratisk Plads. Denne Plads dannede Byens Torv i det syttende Aarhundrede og benyttedes som Markedsplads endnu langt ind i det attende. Paa dette Torv saaes i gamle Dage en «Vandkunst», hvortil Christian den fjerde selv havde skjænket en Sum Penge, og fra hvis Vandpost Borgerne mod passende Betaling (5, 10, 15 til 20 Rdl.) fik Til-

Denne siden inneholder en illustrasjon som bør klippes ut og lastes opp til Commons.

Christianias ældste Bygning, nu Garnisonens Sygehus.

ladelse til at lede Vandet hjem i sine Gaarde. Som en Levning fra gamle Dage af stod lige til for sytti Aar siden Byens Gabestok paa denne Plads, og Kagstrygninger foregik her, indtil denne Straf blev afskaffet.

Paa den Tomt, som i mere end hundrede Aar (siden 1773) har været vansiret ved den uskjønne Artilleristald eller «Prindsestalden», saaledes benævnt efter Prinds Carl til Hessen (Frederik den sjettes Svigerfader og dengang kommanderende General i Norge), og hvor