Side:Columbus og Amerikas opdagelse.djvu/40

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
V.
COLUMBUS I PORTUGAL. TOSCANELLI.

Naar og hvorfra Columbus kom til Portugal, er ganske ubekjendt; thi hvad hans Søn Fernando derom fortæller, er ialfald delvis en Fabel. Han beretter, at Columbus tjente under en berømt Admiral af hans Navn og Familie, som i et Søslag udenfor Cap St. Vincent bemægtigede sig fire venetianske Galeier, og henviser derom til den vidtløftige Skildring af Søslaget hos Historikeren Sabellicus; under Slaget forliste Christofer Columbus’s Skib, og han selv reddede sig ved at svømme tillands og kom derved til Portugal. Det er nu meget uheldigt for Fernando, at han ikke har lagt Mærke til Tidspunktet for denne Kamp, thi da vilde han have vogtet sig for at indblande Begivenheden i sin Faders Biografi. Søslaget udenfor Cap St. Vincent forefaldt nemlig 21—22de August 1485, og da havde Christofer Columbus allerede opholdt sig adskillige Aar i Portugal og var maaske paa Veien til Castilien. De Skibe, som da kjæmpede med Venetianerne, var anførte af to franske »Korsarer«, af hvilke den ene virkelig i italienske Beretninger kaldes »Colombo den yngre«; men han var ingen Slægtning af Opdageren og overhovedet ikke Italiener. Samtidig med Chriustofer Columbus var der to Admiraler eller Søkrigere, som i latinske Skrifter kaldes Columbus; men de var begge Franskmænd fra Gascogne. Den ene, Guillaume de Caseneuve eller