Side:Columbus og Amerikas opdagelse.djvu/39

Fra Wikikilden
Jump to navigation Jump to search
Denne siden er korrekturlest

29

COLUMBUS’S UNGDOM OG TIDLIGSTE SØREISER.

modsat Retning, — hvilket vel kan undskyldes med, at han ikke har gjort eller kunnet gjøre Observationer paa Stedet, men senere har beregnet dem efter sine Erindringer; det er særeget for Columbus — og vi vil senere komme til at nævne Exempler derpaa —, at han ved alle Talangivelser stadig tager Munden vel fuld. Columbus’s Islandsreise har sin Interesse dels derved, at vi her har de første geografiske Iagttagelser fra ham, dels ogsaa derved, at allerede denne Reise har givet Columbus Leilighed til at øve sig i Oceanfart. Som nævnt, var Farten paa Island den eneste Seilads paa det aabne Hav, Europæerne ved denne Tid kjendte; Reisen til »Thule« og forbi dette i det nordlige Atlanterhav kan saaledes betragtes som en Forskole for Columbus til hans store Oceanfærd, og den gjorde ham ialfald særlig skikket til ogsaa at tage Del i Portugisernes Færder langs Afrikas Kyster.