Side:Columbus og Amerikas opdagelse.djvu/41

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest

COLUMBUS I PORTUGAL. TOSCANELLLI. 31

Coullon, var fransk Viceadmiral under Ludvig den 11te og døde i 1482 eller 83; den anden, den »yngre« Coullon eller Colombo var hans Søn eller Brodersøn, og det var ham, som i 1485 tog de venetianske Skibe.[1] Hele Combinationen med disse Franskmænd maa saaledes opgives; vi ser i den kun et uheldigt Forsøg fra Sønnen Fernando paa at skaffe sin Fader fornemme Slægtsforbindelser.

I nyere Tid har man søgt ad anden Vei at finde ud, naar Columbus kom til Portugal; man har nemlig lagt Mærke til en Ytring i hans Brev til Kong Ferdinand fra hans næstsidste Leveaar (Mai 1505): »Gud Herren sendte mig vidunderligt hid for at tjene Deres Høihed. Jeg siger vidunderligt, thi jeg havde landet i Portugal, hvis Konge fremfor andre forstod sig paa Opdagelser; men Gud lukkede hans Øine, Øren og alle Sanser, saa at jeg i 14 Aar ikke kunde faa ham til at forstaa mit Forslag.« Af dette Udtryk har man sluttet, at Columbus i 14 Aar har opholdt sig i Portugal, og da han forlod dette Land i 1484 eller 85, skulde han altsaa være kommet did i 1470 eller 71. Dette er nu meget urimeligt ligeoverfor Oplysningerne fra Genua i 1472 og 1473, og man har da gjort forskjellige Kunster for at komme fra det. Ingen synes at have lagt Mærke til den virkelige Mening i hans Ord; de 14 Aar er ikke den Tid, hvori Columbus opholdt sig i Portugal, men den Tid, som gik fra han første Gang forelagde sin Plan for Portugals Konge og indtil denne blev overbevist, nemlig da Columbus kom hjem fra »Indien« og præsentercde sig for Kongen i Marts 1493. Efter denne Forstaaelse faar man ud, at Columbus i 1479 eller 1480 er traadt frem med sin Plan i Portugal, men intet sikkert Tidspunkt for, naar han kom til dette Land. Vi faar altsaa nøie os med at sige, at vi ikke véd noget om Columbus i Aarene 1477—79, men at det er meget sandsynligt, at han fra England i 1477 er gaaet direkte til Portugal.

I Portugal er Christofer Columbus truffet sammen med sin yngre Broder Bartolomeo, som maaske var kommen did forud; ligesom denne ernærede Christofer sig som Tegner af Søkort, og ligesom denne tog han Del i Portugisernes Færder langs Afrikas Kyster til »Guinéa«; han har under sit portugisiske Ophold gjort flere Reiser til Guinéa og under disse er han kommet helt til Fortet St. Jorge de Mina ved Guldkysten (5° n. B.). Da dette

  1. Harrisse, Les Colombo de France et de l’Italie.