Side:Columbus og Amerikas opdagelse.djvu/25

Fra Wikikilden
Jump to navigation Jump to search
Denne siden er korrekturlest

15

DE GEOGRAFISKE OPDAGELSER I MIDDELALDEREN.

og begyndte at spekulere paa, hvorledes man skulde sætte sig i Forbindelse med ham der. Iøvrigt blev Marco Polo’s Bog for de sidste middelalderske Aarhundreder en rig Kilde; hans Skildring blev udnyttet af andre, den trængte ind paa Søkarterne, og skjønt Mongolernes Rige i China blev styrtet i 1368 og det følgende indfødte Dynasti atter hermetisk lukkede China for Europæerne, vedblev dog i Europa Troen paa det store, mod Europæerne velsindede Monarki i »Indien hinsides Ganges«, og endnu i 15de Aarhundrede forsøgte man over Ægypten og Vestasien at sætte sig i Forbindelse med det, idet man fremdeles troede, at Marco Polo’s Bog gjengav Virkeligheden. Det var Marco Polo’s Skildringer, som gav Portugiserne i 15de Aarhundrede Mod til at forsøge Farten til Indien.