Side:Columbus og Amerikas opdagelse.djvu/24

Fra Wikikilden
Hopp til: navigasjon, søk
Denne siden er korrekturlest

14

CHRISTOFER COLUMBUS.

skab. Først 1295 naaede de hjem til Venedig, og nogle Aar senere skrev eller rettere dikterede Marco Polo sin Beretning om »Riger og Undere i Østen«, som oprindelig blev nedtegnet paa Fransk og derfra oversat til Italiensk og Latin. Det er den første europæiske Beretning om det østlige og sydøstlige Asien. Han skildrer Storchanens Rige som umaadelig rigt og folksomt: der er Guld, Silke og alskens Industri, store Byer med Millioner Mennesker og en Mængde forskjellige Stammer. Fra Marco Polos Tid blev man først i Europa fortrolig med Fortællinger om Asiens Størrelse. Her kunde man læse om det store Rige Kathai (Nordchina) med dets Hovedstæder Kan-balik eller Kan-balu (ɔ: Chanens By), nu Peking, og den store Søstad Quinsay,[1] hvis Størrelse og Rigdomme skildres med stærk Overdrivelse; her nævnes ogsaa det sydlige Rige Mangi, erobret af Kublai selv, med den store Handelsstad Zaitun, samt den store østlige Zipangu (Japan) med dens Guld og Rigdomme, som Kublai Ka-an forgjæves havde forsøgt at erobre i 1288. Paa Hjemreisen, som udgaar fra Zaitun, lærer Polo at kjende Halvøen Ciampa (Cambodja i Bagindien), som de seiler forbi; der faar han høre om den umaadelige Mængde (7759!) Øer i Sydost og Syd for disse Riger, Hovedsæderne for Dyrkningen af de indiske Krydderier; han seiler gjennem Malakka-Sundet forbi »Lille-Java« (ɔ: Sumatra), hvor han ikke længer kan se Nordstjernen, og kommer derfra over en Havarm til Indien og Persien; alle de store Riger i det sydlige Asien og alle Øer i det indiske Hav lige til Madagascar faar han Efterretninger om. Kanske har det interesseret Marco Polos Læsere mest at høre om Presten Johannes; Polo har en lang Fortælling om Prestekongens Kampe og Fald for Mongolerne. Men da Polo alligevel kan fortælle om et kristent Rige i Østen, nemlig paa Vestsiden af det Indiske Hav i Abascia (ɔ: {{w|Abyssinia), som han endog regner

til det »middelsstore Indien«,[2] saa har han givet sine Læseres Fantasi en rig Trøst; thi man overflyttede nu i 14de Aarhundrede «Presten Johannes» til Abyssinien, som laa saa meget nærmere,

  1. Quinsay’s chinesiske Navn var King-tse, d. e. Hovedstad; Marco Polo, som ikke forstod Chinesisk, oversatte det med »Himmel-stad«. Nu Hang-tschu ved 30½ N. B.
  2. Marco Polo taler nemlig om det store Indien (India major, Forindien), det lille Indien (I. minor, Bagindien) og det middelsstore (I. media, Østafrika ved det indiske Hav); andensteds kaldes Forindien det nærmere eller indre (I. citerior) og Bagindien det fjernere eller ydre (I. ulterior).