Side:Claus Pavels - Autobiographi.djvu/8

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
4


dette, hvorved jeg dog idelig maatte anſtille Sammenligning med det Liv, jeg for et Aar ſiden havde ført i Kjøbenhavn, og de Venner, jeg der havde efterladt. Det meeſt interesſante, jeg kunde ſkrive om, var mine Venners Breve og de Bøger, de ſendte mig, men begge Dele beholdt jeg, og behøvede altſaa ikke at fortælle om dem i min Dagbog. Ogſaa det var mig ſaare tungt, at der i hele Norges Land ikke var et Menneſke, hvem jeg kunde viſe min Dagbog eller forelæſe enkelte Stykker deraf. Siden den Tid har jeg ikke ført Dagbog.

Naar jeg nu har beſluttet at udarbeide min Biographie indtil jeg blev Slotspræſt i Chriſtiania, (videre kan jeg for det førſte ikke gaae, da næſten alt hvad der er mødt mig her, det Forbigangne og Nærværende ſmelter ſammen, og meget af hvad dog allerede er ſkeet, kan endnu ikke fuldſtændigen fortælles eller rigtigen bedømmes), ſkeer det ikke fordi jeg har ſtore og forunderlige Begivenheder at meddele. Jeg har ikke gjennemreiſt fremmede Lande, jeg har ikke havt romantiſke Eventyr; mit Liv har efter den almindelige Maaleſtok været et ganſke almindeligt Hverdagsliv. Men jeg har nøie givet Agt paa mig ſelv, og paa Menneſkene og Tingene omkring mig; jeg har ſøgt at pleie og nære Følelſer, Andre omhyggeligen beſtræbe ſig for at qvæle; jeg har gjort mig Umage for intet at glemme, hvad der for mig ſelv i Fremtiden kunde have ringeſte Interesſe. Og ſaaledes kunde vel enhver dannet Mand ſkrive ſin Biographie, ſaa at den — om den juſt ikke var ſkikket til at forelægges Publikum — dog kunde være høiligen interesſant for ham ſelv, i nogen Grad ogſaa for hans fortroligſte Venner.