Side:Claus Pavels - Autobiographi.djvu/19

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
15


vor Familie og Omgangskreds Ham kunde man ikke tiltroe at ville frie til en ſtille, alvorlig 39aarig Enke uden for Pengenes Skyld, ſom hun falſkeligen præſumeredes at eie, helſt da han ſelv, ſkjøndt 3 Aar ældre, var en raſk, munter vigoureus Mand med mere fiin Levemaade end noget andet Menneſke i den hele Egn. End mindre kunde man undſkylde min Moder. At Uniformen og det raſke Væſen i hendes Alder, med hendes Temperament og Grundſætninger ſkulde ſtukket hende i Øinene, ſyntes utroligt. For hendes oekonomiſke Omſtændigheder ſyntes det ikke nødvendigt, at hun giftede ſig. Hendes Søn gjorde hun efter al Sandſynlighed ingen ſtor Tjeneſte ved at ſkaffe ham en Stivfader, rimeligviis ogſaa Halvſødſkende og formindſke til Halvdelen i det mindſte, hvad der efter hendes Død ſkulde tilfaldet ham. Saa dømte de Fleſte; iſær blev Farbroder Jørgen og Faſter Anne ſaa vrede, at de inden Bryllupet forlod Øſthasſel, hvor de havde haabet at ende deres Dage og flyttede til Flekkefjord, hvor de i Selſkab med en endnu ældre Søſter, Provſtinde Urbye, opholdt dem til deres Død. Begge bleve imidlertid ſnart min Stivfader oprigtigen hengivne. Mig paatog Heidrich ſig at gjøre opmærkſom paa det urimelige og ukjærlige i min Moders Adfærd, men disſe Forklaringer gjorde intet ſynderligt Indtryk paa mig, der allerede i Frierdagene holdt af Kapitainen og bævede ſlet ikke for det Øieblik, da jeg ſkulde kalde ham Fader. At meget ædle og antagelige Grunde til dette min Moders Skridt, lod ſig tænke, indſeer jeg fuldkommen. At hun var kjed af den velmenende, men bornerte og fordomsfulde Farbroder Jørgens Formynderſkab, da han desuden nærmede ſig de 7O Aar og heller vilde give ſig under en Ægtefælles Beſkyttelſe, var meget naturligt. Hendes Søn var vel ogſaa bedre faren under en Faders Veiledning, naar denne virkelig var ham en Fader, end i de Oldinge- og Qvindehænder, han hidtil havde været. Det mislige i Heidrichs Forhold bidrog