Side:Claus Pavels - Autobiographi.djvu/14

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
10


lidt Handel; der var Havne nok i Nærheden, hvor Skibe kom ind for Modvind eller for at gjøre Havarie, Skjær og Sandbanker, endog paa min egen Gaards Grund, hvor Skibe ſtrandede næſten hvert eneſte Aar. Ja jeg er ſikker paa, at den ſalige Mand aldrig havde vidſt noget bedre for mig; jeg havde vel ogſaa fundet mig deri, og hvem veed, hvilken ſtormægtig Kaperrheder jeg i dette Øieblik havde været! Gud ſkee Lov, min Moder blev friſk, og den gamle Plan fulgtes.

Og paa det fuldkomneſte harmonerede denne Plan med min Tilbøielighed. Ved det eenſomme, ſtilleſiddende Liv blev Læsning ſnart min høieſte Glæde. Børneſkrifter havde man dengang ikke ſaa henſigtspasſende, ſom adſkillige af dem, man ſiden fik, overalt var Børneſkrifter noget, hvorom mine Opdragere ingen ret Idee havde, da ingen ſaadanne vare til i deres Barndom. Jeg maatte altſaa nøies med de faa og gamle Bøger, meeſt af theologiſk og moralſk Indhold, ſom min Morfader og Fader havde efterladt, og herved blev jeg da efterhaanden ſaa fortrolig med Homelitik, Aſketik o. dsl., at ingen anden Studering var mig tænkelig end theologiſk og ingen anden borgerlig Beſtemmelſe end Religionslærerens, hvilket og var min Moders inderligſte Ønſke. Jeg var en meget flittig Bibellæſer, og ſandelig, min Uſkyldighed tog aldrig Forargelſe af Loths eller Judæ, Davids eller Salomos Elſkovshiſtorier, af Hoſeæ Hoerqvinde eller Ezechiels to ublue Søſtre, ſom nok overalt faa eller ingen Børn eller voxne Folk have taget, førend Voltaire og hans Abekat Horrebow og den hele øvrige høipriſelige Reformatorflok paa franſk, engelſk, tydſk og danſk gjorde dem opmærkſomme derpaa. I Pſalmebogen var ingen Pſalme mig ubekjendt og mange lærte jeg udenad, af hvilke det er mig en fyldeſtgjørende Glæde at kunne tillægge, at jeg i mit 42de Aar ikke har glemt en eneſte. Prædikener, iſær Biſkop Herslebs ei allene læſte jeg flittigen, men øvede mig ogſaa i at deklamere dem oppe paa min Moders Kam-