Side:Christopher Hansteen - Reise-Erindringer.djvu/49

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
21

havde ſlaaet 12 Mand under Bordet. — I dette Værelſe findes ogſaa et Par Senge, beſtemte til Leie for.den Fremmede. Disſe Senge ere opredede med Halm, hvorpaa er udbredt uldne Tepper; over ſig har man enten et Par lignende Uldteppers eller en Lammeſkinds Feld. Lagen bruges ikke; et Stykke Linned lægges vel over Hovedgjærdet; men det ſtrækker ſig ei længer, end til Sengens halve Længde. Ere disſe Skindfelder ganſke nye, og Sengen ei i dagligt Brug, ſaa hviler man ſaare behagelig i den; i modſat Fald har den ſine Ubeqvemmeligheder. — For al denne Herlighed er der ofte ingen anden Lukkelſe, end en ſimpel Trælaas, der dog ſikkerlig er mere dirkefri, end den kunstigſte engelſke Laas, og for ſin ſindrige Simpelheds Skyld fortjener at tages in Øieſyn. — En Ting maa jeg til Slutning berøre, der iſær ſtøder den Fremmede i Fjeldbøndernes Huſe, nemlig deres Gulves Ureenlighed. Lige fra den Tid at Huſet blev bygget og Gulvet blev lagt i Bedſtefaders eller Oldeſaders Tid, har Gulvet aldrig været reengjort anderledes, end ved at feies med en Koſt (en Lime); alt det Snaus, ſom ved Bondefamiliens daglige Færdſel paa Marken indbringes i Stuen, nedtrædes og indtørres i Gulvet; og man kan let begribe, hvad Udſeende et ſaadant Gulv efter et halvt Seculum kan faa. Jo høiere man kommer op i de kolde Regioner, deſto ſtørre bliver denne Ureenlighed; Livet bliver her ſaa beſværligt, at man ei kan tænke paa dets Zir.

En ſtor Deel af Eftermiddagen (Tirsdagen den 3die Juli) og den paafølgende Formiddag tilbragte jeg paa Nørſtebø med at gjøre aſtronomiſke og magnetiſke Obſervationer, ſaaſom den beſtilte Skyds førſt ankom efter 24 Timers Forløb. Desuagtet oppebiede jeg den med den ſtørſte Taalmodighed; thi min Frygt for i denne Afkrog maaſkee ingen Heſt at faa, var dog tilintetgjort; og da min Skydsbonde juſt ſamme Dag ſkulde flytte til Sæteren, og desuden ei kunde vente at komme tilbage fra denne lange Overreiſe førend om otte Dage, ſaa vare fra hans Side adſkillige Foranſtaltninger nødvendige, der ei haſtigere kunde tilendebringes. Foruden ovenomtalte videnſkabelige Beſkjæftigelſer, benyttede jeg ogſaa denne lange Mellemtid til at udruſte mig til den foreſtaaende Fjeldreiſe. I Forening med Vertinden gjorde jeg nemlig Endeel mislykkede Forſøg paa, af de overblevne Æg at bage Pande-