Side:Christopher Hansteen - Reise-Erindringer.djvu/109

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
81

med det ſamme vil jeg tage Anledning til at tage Afſkeed fra Læſeren, ſom jeg frygter for allerede for længe at have trættet med nærværende ubetydelige Reiſebemærkninger. Reiſebeſkriver-Sygdommen er, ſiger Pram[1], en Paroxysme, der overfalder enhver Reiſende, ſaaſnart han kommer nogle Skridt udenfor ſin Husdør; naar den er kommen til ſin Høide, ſaa er Patienten, ſaafremt Skriveri-Mechanismen ikke er ham alt for uvant, ei let iſtand til at ſee et Blekhorn og øvrige Apparat, uden han med den ſamme Kraft, ſom jager Hydrophobiaden fra Vandſkaalen, drives til Skriverbordet. Jeg kan dog ikke ſige, at jeg har følt noget til den af Pram beſkrene pruritus; min førſte Henſigt var blot at levere Reſultatet af mine Iagttagelſer, hvilket jeg alene anſaa værdige til at bevares. Har man imidlertid taget livlig Deel i alt, hvad man paa Reiſen har mødt, og Omſtændighederne lede En til, at omtale Gjenſtande, der ved Tid eller Sted eller paa anden Maade ere asſocierede med andre Reiſens Begivenheder, ſaa ſtaaer den ſundeſte Reiſende i Fare for et Anfald af den omtalte Sygdom, og gjør vel bedſt i ſom Meſter Geert, itide at ſtikke Tørklædet i Munden. Den Norſke Bondeſtand, iſær Fjeldbonden, ſom jeg tilforn lidet eller intet kjendte til, er ſaaledes beſkaffen, at enhver Reiſende, der ſeer ſig noget om imellem dem, og hvis Hjerte har en fuldſtændig Reſonantsbund, der ei blot ved enkelte Toner ſættes i Svingning, men kan give Gjenklang af hvilkenſomhelſt Modulation paa den ſyv- eller tolvtonede Scala, friſtes til at qvæde ſin Viſe for andre. Har jeg ved disſe Reiſebemærkninger været heldig nok til at give ſmaa Bidrag til Kundſkab om denne Bondeſtands Sæder, Leve- og Tænkemaade, ſaa haaber jeg man tilgiver mig, at jeg førſt ſaa ſildig har betjent mig af Meſter Geerts Tørklæde, overladende til Læſeren paa egen Haand og paa hvilken Vei ham lyſter at ſinde hjem igjen fra Bergen. I øvrigt maa jeg anmærke, at ovenſtaaende Bemærkninger, naar Tallene undtages, ere nedſkrevne blot efter Hukommelſen, og ſaa længe efter Reiſens Tilendebringelſe, at

  1. Pathologiſke Bemærkninger over Reiſebeſkriver-Sygdommen, tilligemed et lille Stykke Reiſebeſkrivelſe af C. Pram, i Skandin. Lit. Selſk. Skr. 1805, tredie Qvartal.