Side:Breve fra Kongo.djvu/76

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest


Det alt overveiende Arbeidsresultat, — Statens store og uudtømmelige Kilde, det er Kautschuken; den laves af Saften i visse Planter og Trær i de umaadelige ækvatoriale Skove. Gjenne, utallige Forsøg ved Hvide og Sorte, og med de forskjellige Slags Materiale, er man kommen til det Resultat, at en jevnt arbeidsfør voxen Neger kan præstere en Kilo Kautschuk i 10 Timer, altsaa fire Kilo pr. Maaned à 40 Timer, —og under Hensynstagen til Landsbyens Afstand fra Arbeidspladsen. De Indfødte er naturligvis ikke nødt til at arbeide i 10 Timer; de kan i saa Henseende indrette sig, omtrent som de vil, naar de kun skaffer sin 4 Kilo; de kan f. Eks. arbeide i 6 à 7 Timer om Dagen. Sætter man saa, at de ofte bruger 2 à 3 Dage frem og tilbage, vil dette maanedlige Kautschukarbeide tage dem ialt 8 à 10 Dage; men de øvede, de som længe har holdt paa med dette, gjør sig færdige meget fortere.

Negeren er altsaa tvunget til at arbeide hver Maaned gjennemsnitlig 8 à 10 Dage høit regnet, og herfor faar han sig betalt. I de øvrige 20 Dage kan han altsaa som før sidde uforstyrrelig paa sin Hale og nyde den velfortjente Hvile. Hvis han da ikke, naar