Side:Breve fra Kongo.djvu/77

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest


han først er trænet, og Arbeidslysten er kommen over ham, nytter denne Tid til at hjælpe Kvinderne, til at vedligeholde Landsbyen, forbedre Husene, øge Plantationerne, drive alskens nyttigt Haandverk og tilgodegjøre sig sine mangfoldige „smaa Næringskilder“; og da vil Generation efter Generation efterhaanden bringe Kongofolket op i Klasse med andre skikkelige Mennesker og muliggjøre en fuldstændig Civilisation

*

Nu kommer det store Spørgsmaal: Hvorledes forlanger Staten sin Vilje respekteret, hvis de Sorte negter at arbeide? og Svaret er: Udelukkende ved fredelige Midler, medmindre i rent exceptionelle Tilfælde disse Midler har vist sig fuldstændig frugtesløse, eller hvor nødvendigt Selvforsvar tvinger dne Hvide til skarp Aktion.

Villagens Mænd er solidarisk ansvarlige for Villagens Præstationer; det vilde jo være rent hensigtsløst alene at kunne holde sig til hver enkelt pro parte, og Chefen er igjen ansvarlig for sine Mænd. Det eneste Tvangsmiddel, som anvises i ovennævnte Dekret af 1903, og i Mængder af Cirkulærer og Instruk-