Side:Breve fra Kongo.djvu/75

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest


fixere de 40 Timer om Maaneden; men hvor der anslagsvis skal opføres et vist Arbeidsresultat, er man mere Vilkaarligheden undergivet. Disse aarlige Oversigter og Forslag er imidlertid ikke baseret paa et løst Skjøn; de er bygget paa lange Tiders mølsommelige Erfaring; fra alle Distrikters Stationer har man indgaaende Rapporter med Mandtal over de voxne Indfødte, Beskrivelse over Villagernes Beliggenhed og særlige Forhold og den almindelige Situation i Egnen. Og Rapporterne er ikke afhængige af den enkelte hvide Smaachefs Evne til at forstaa, se og udtrykke sig; de bestaar i Svar paa trykte Spørgsmaal, hvor alle de nødvendige og oplysende Detaljer er medtaget, forsynet med særdeles instryktive Veiledninger. Hvert Aars Overslag baseres jo endvidere paa det foregaaende Aars Resultater, — med de Forandringer, Fradrag og Suppleringer, som i aarets Løb har vist sig nødvendige; man opnaar derfor temmelig sikre og rimelige Overslag. Arbeidsresultaternes Forhold til TImetallet varierer naturligvis meget for de forskjellige Dele af Landet, og Guvernørens endelige Ansættelse gives særskilt for hvert Distrikt