Side:Breve fra Kongo.djvu/74

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest


som Lastdyr; den har saaledes i de senere Aar gjort Forsøg med Automobiler; men der udfordres jo hertil meget gode Veie, og et saadant Veiarbeide er her overordentlig vanskeligt; i de Egne, hvor det regner i Flomme hver Dag i 4—5 Maaneder; vil jo desuden alle Veie blive opblødte og knapt fremkommelige for Fodfolk, end sige for godt lastede Automobiler. Men det er jo saa heldigt, at man til de fleste Hovedpunkter i Landet kan komme frem Vandveien; man har i disse Aar nøie undersøgt Floderne, og de befares nu næsten alle med smaa Dampere, og der hvor disse ikke kan komme frem, har man Baadskydsen. Da Jernbanen har gjort den berygtede Karavanerute mellem Matadi og Leopoldville overflødig, er der kun et Par større Ruter igjen, som maa tilbagelægges tilfods af Reisende og Bærere.

Overalt, hvor Jorden er dyrket eller vel skikket dertil, skal man præstere Ris, Mais, Maniok, Jordnødder, Poteter og lignende Produkter; mangesteds spiller ogsaa Palmeolje en stor Rolle.

Der, hvor man kun forlanger „Arbeidsleie“ eller en vis Tidsmængde af Arbeide præsteret, som ved Baadskyds, er det jo meget let at