Side:Breve fra Kongo.djvu/73

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest


Ifølge dette Dekret skal hver voxen Neger præstere et Arbeidsresultat, svarende til 40 Timers maanedligt Arbeide og mod en saadan Betalig, at han forstaar, at Arbeidet har Værdi, Kvinder og Børn kan fortsætte sin Levevis som Forhen uden anden Mellemkomst fra Statens Side end den meget væsentlige, at den skaffer dem Fred og Beskyttelse.

Det vil naturligvis tage lang Tid endnu, før dette Dekret er gjennemført over hele Landet. Der er jo endnu mangfoldige Villager, som man ikke kjender, og som man saaledes ikke kan tage med i sine Opgaver.

Hvert Distrikts Kommissær skal i betimelig Tid indsende til Guvernøren en Oversigt over de forskjellige Arbeidsresultater, som kan paaregnes for det kommende Aar, og fremkomme med de nødvendige Forslag.

I denne Oversigt angiver han efter bedste Skjøn det Arbeide, som er det mest nærliggende for de forskjellige Racer og Egne.

Folket ved Floderne skal skaffe Fisk til Stationerne og Brændsel til Dampbaadene og besørge al Baadskyds for Reiser og Transporter. Folket langs de store Karavaneruter skal gjøre Tjeneste som Bærere; Staten har længe søgt Midler til at kunne undgaa denne Brug af Mennesker