Side:Breve fra Kongo.djvu/60

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest


i det hele anvendes Pryglestraffen meget moderat.

Her i Stanleyville, hvor der er 350 Soldater, er der siden 1ste Januar iaar ilagt Prygl ialt 35 Gange; hver 10de Soldat har altsaa faaet Prygl en Gang i Løbet af 8 Maaneder! Ikke noget større at skrige op om, hvad? En saadan liden Dragt Prygl virker øieblikkelig og indtrængende, og er den eneste Disciplinærstaf, som her har nogensomhelst Virkning. At sætte en Negersoldat nogle Dage i „ensomt Fængsel“ vilde være at berede ham en stor Nydelse; han kunde da rigtig kose sig i kontroleret Dovenskab, og hans Logis vilde i hvert Fald være bedre end det, han fra Barnsben er vant med.

Om Fængselet ikke alene er ensomt, men ogsaa „mørkt“, gjør intet til Sagen; for de vil netop have det mørkt i sit Hus, Negrene; de bruger selv aldrig Vinduer eller Lyshuller; kan Svarten faa det baade mørkt og fredeligt, og tilstrækkeligt at spise, saa vil han overmaade gjerne hvile ud nogle Dage fra Soldaterlivets Besværligheder.

Disciplinærreglementet for Soldater kommer forsaavidt ogsaa til Anvendelse paa Statens mandlige Arbeidere. Disse Arbeidere er