Side:Breve fra Kongo.djvu/61

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest


ikke rekruteret, de er engageret frivillig; de skal have skriftlig Kontrakt, og i denne Kontrakt skal det udtrykkelig anføres, om de samtykker i at underkaste sig Disciplinærreglementets Straffebestemmelser, hvoriblandt Pryglestraffen. Og for at undgaa enhver Misforstaaelse fra de ikke læsekyndige Negres Side, er det videre bestemt, at hver Kontrakt med de Indfødte skal forevises for Dommeren eller for Paatalemyndigheden eller i disses Forfald for vedkommende administrative Chef. Kontrakten skal saa af nævnte Autoritet gjennemgaaes med den Indfødte, saa han kjender alle dens Klausuler, og han skal gjøres opmerksom paa Disciplinærreglementet og saa spørges, om han vedtager Kontrakten. Sker det, paategner vedkommende Autoritet, at Kontrakten er ham foreist og overfor ham vedtaget af den Indfødte.

En Kontrakt, som ikke saaledes er forevist, har ingensomhelst Virkning overfor den engagerede Indfødte, og enhver Disciplinærstaf bliver isaafald en Ulovlighed og straffes som ethvert andet Overfald paa sagesløs Mand.

Man giver naturligvis heller ikke Arbeiderne Prygl iflæng; det sker kun efter Bestemmelse af den høieste administrative Chef