Side:Breve fra Kongo.djvu/59

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest


samt for Arbeider af Distrikernes eller Stationernes Chefer. Hvis altsaa de private Selskabers Personale eller Statens Tjenestemænd paa egen Haand giver sine Undergivne eller hvemsomhelst anden Indfødt Chicotte, bliver det straffet som enhver anden Legemsfornærmelse; han bliver behandlet akkurat som den, der prygler en Anden f. Ex. paa Kristiania Gader. Og en Underofficer eller en Officer, som ikke har den øverste Kommando, bliver ubønhørlig stillet for Krigsret og dømt, hvis han paa nogensomhelst Maade forgriber sig paa Soldaterne.

Disse er derfor ganske anderledes beskyttet end de civiliserede Soldatermænd i europæiske Kasernebyer, hvorfra man jo allerede har tilstrækkelig mange Beviser paa raa og brutal Mishandling.

Efter Undersøgelse af Sagens Beskaffenhed ilægges, i Tilfælde, af den øverste Chef paa Pladsen indtil 50 Slag Prygl, dog ikke mere end 25 ad Gangen, og saaledes, at man øieblikkelig holder op, hvis der viser sig Saar eller Tegn til Blod. Pryglene besørges af en Indfødt under en Hvids Tilsyn. De gives paa den bare Bag. 50 Slag tildeles næsten aldrig og oftest mindre end 25; og