Side:Breve fra Kongo.djvu/38

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest


Og over helde det midtre Parti af Riget strakte sig den uhyre, tusindaarige og ugjennemtrængelige Urskov! —

*

Man skulde tro, der behøvedes en Arme af alle Vaaben og langsom Fremrykning med sikre Forbindelseslinjer og gode Etapper for at okkupere dette merkværdige Land.

Man man havde ingen Arme, og man greiede sig uden. Ca. 40 større og mindre Expeditioner gjennemkrydsede Landet i disse 10 Aar; de tog hver sin Vei og hvert sit Omraade, og hver Expeditions Skjæbne og Bedrifter er kommenteret i adskillige Skrifter. Jeg skal ikke gaa i større Detaljer eller trætte med Opregning af Navne og Steder; det vilde jo ogsaa være ganske unyttigt; thi I har jo ikke noget Kart, eller i hvert Fald gidder I ikke at slaa op i det.

Dels var disse Expeditioner rene Opdagelsesreiser, som gjoder den ubeskrevne Del af Afrika-Kartet stadig mindre; det nye ukjendte Land øvede en sær Tiltrækning paa reiselystne Europæere og Videnskabens Dyrkere, og Englændere, Portugisere, Tyskere og Franskmænd kappedes med Belgierne i