Side:Breve fra Kongo.djvu/39

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest


Opdagelser og Eventyr; nogle kom sydfra, fra portugisisk Territorium eller fra britisk Syd-Afrika; et Par kom fra Østsiden, men de fleste kom via Boma.

Dels havde Expeditionerne et udelukkende økonomisk Formaal: at undersøge Landets forskjellige Muligheder og faa Greie paa, hvordan det hele bedst skulde lægges an.

Men de fleste og vigtigste Expeditioner havde til Opgave at tage Landet effektivt i Besiddelse i Kongens Navn og plante den blaa Fane med Guldstjernen paa alle vigtige Punkter i det hele uhyre Rige. Med faa Zifre kan de tælles de Hvide — væsentlig Belgiere — som udførte dette vanskelige Pionerarbeide. Med lidet Følge, ofte mangelfuld Udrustning, afskaaret fra Udenverdenen og uden Etapper, drog de opad Floderne, ind i Landet — uimodstaaelige som Lemænd trængte de sig frem; de vandt mange ved Tale, ved Klogskab og Takt, ved Perler og Glimmer — andre ved Krigslist og Vaabenbrug; men det gjaldt jo her ikke i Øieblikket at bekjæmpe Negere, søge Eventyr eller gaa paa Jagt; det gjaldt først og fremst at skaffe mægtige Vasaller og hengivne eller ihvertfald venligsindede Undersaatter og paalidelige For-