Side:Breve fra Kongo.djvu/30

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest


1853, og det var ikke vage Tanker og beskedne Ord han kom med; nei, det var en uforfærdet ung Mand, denne 18 Aars Prins! Han raabte ud til de ærværdige Senatorer: „En ung Stat som vor skal være dristig, paagaaende og stole blindt paa sig selv. Det er vor Pligt at erobre os en fremskudt Plads paa Verdensmarkedet; vore Ressourcer er store, vi skal øge dem og drage den største Fordel af dem. —

Vi maa vove meget for at vinde. Vi maa skaffe os oversøiske Pladse. Se hen til Holland — hvad har ikke det formaaet at erhverve sig! Og hvad hindrer os i at gjøre det samme?!!

Senere har han Gang paa Gang i sterke Ord talt til det belgiske Folk om Nødvendigheden af nyt Land for den stadig øgende Befolkning og nye Markeder for den store Industri. I 1861 offentliggjorde han et Skrift „Le Complément de l’Oeuvre de 1830“, hvori de samme Tanker indtrængende og klart fremholdtes.

Og han har jo ikke nøiet sig med Skrift og Tale; han har i Gjerning været med overalt, hvor det gjaldt at tage en Tørn for belgisk Foretagsomhed.

*