Side:Breve fra Kongo.djvu/31

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest


Kong Leopold havde altsaa skabt et Rige — om ikke af intet, saa dog af en høist ubekvem Materie. Spændingen var over, de mangfoldige politiske Skjær var klaret, og alt var forsaavidt saare godt.

Man var naaet til Skabelsens syvende Dag, og man kunde tage et Pust i Bakken.

Men derefter — ja, derefter kom det store Spørgsmaal! Kongo-Flodens Bassin med alle dens Bifloder, hele dens Nedslagsdistrikt, et enormt Landomraade, — det var den nye Stat. Men dette Omraade var, praktiskt talt, ukjendt! Man havde nok provisorisk ordnet Forholdene lands Hovedfloden et godt Stykke opover; men alt det, som laa ovenfor og indenfor til begge Sider, hvordan saa det ud der, og hvordan skulde alt det effektivt tages i Besiddelse? Hvordan skulde det hele styres, og hvilke Muligheder indebar det i sit jomfruelige Skjød?

Eiendommen var nok erhvervet, og den var kontant betalt; — det er allerede meget; men den var saa at sige kjøbt uset, og det ved De er en stor Risiko! Naboforholdene var i Orden og Grænserne i store Træk angivet, men der fandtes hverken Kart eller Maalebrev; nu skulde denne Eiendom til-