Side:Breve fra Kongo.djvu/115

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest


strider imod offentlig Orden og Statens Love; de maa ikke handle „mod Lov og Ærbarhed“.

Staten har endog gaaet et Skridt videre; den giver, efterhaanden som den finder et heldigt Valg, de lokale Chefer officiel Anerkjendelse som om Statens Repræsentanter; Udnævnelsen foregaar med stor Høitidelighed, og vedkommende Chef overrækkes som Tegn paa denne Værdighed en stor Medalje, som han værer med megen Selvfølelse. Gjennem Cheferne som Mellemmænd vil efterhaanden Staten med Lethed komme i Forbindelse med alle de Indfødte.

*

Kannibalisme, Menneskeofringer og Giftprøver er allerede ophørt i store Dele af Riget, specielt omkring Stationerne og langs de store Ruter tillands og tilvands. Der øves en Indgaaende Kontrol med disse gamle Skikke, og allerede nu er det vel ikke mange af denslags Overtrædelser, som gaar upaatalt hen.

Polygami er meget almindeligt i Kongo; Staten har ikke nedlagt noget Forbud derimod; men den søger ved alle mulige fredelige Midler at faa indført Monogami og borgerligt,