Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/86

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


74 af de for ham ſærdeles ufordelagtige Bilkaar, ſom vare knyttede til de ældre Overenskomfter imellem dem. Nogen varig Udjævning af Tviſtighederne imellem Haakon og Skule var imidlertid ikke opnaaet ved denne, mere end ved de ældre Overenskomfter, ſom vare ſluttede dem imellem, og Forholdet blev ſnart forværret i en endnu højere Grad end nogenſinde tidligere, hvilket igjen i 1236 foranledigede nye Forhandlinger, der ligeſom de foregaaende førtes i Bergen og atter ledede til et Forlig, der væſentlig blev bragt iſtand gjennem Erkebiſkop Sigurds Beſtræbelſer. Den videre Udvikling af disſe for Landet højſt beklagelige Forhold hører imidlertid ikke hid, og det maa her være nok at erindre om, hvorledes alle Kongens Forſøg paa at forhindre et voldſomt Brud med ſin Frænde ogſaa i Fremtiden viſte ſig fuldkommen frugtes- løſe, indtil Skule, der i 1237 havde faaet Titel af Hertug, to Aar efter kaſtede Maſken og antog Kongenavn Kong Haakon var, da han førſt erfarede Hertugens Oprør, i Bergen, hvor han ſtrax traf de fornødne Foranftaltninger til at møde den truende Fare, og førſt og fremſt til at værge ſig mod et muligt Overfald paa Bergen, hvor han ſelv foreløbig blev. Det var under dette hans Ophold i Bergen, at den ſtore Komet viſte ſig i Januar og Februar 1240, der af Samtiden betragtedes ſom et Varſel om foreſtaaende ſtore Begivenheder. Kongen ſelv blev den var allerede den førſte Aften, den var ſynlig i Bergen. Det var ſtjerneklart, ſaa at den viſte ſig meget tydelig Kongen lod øjeblikkelig ſin Læge, Meſter Vilhelm, kalde til ſig og ſpurgte ham, hvad dette havde at betyde. Meſter Bilhelm ſvarede dertil: „Gud bevare os! dette er et mærkeligt Syn- Denne Stjerne heder Komet og viſer ſig før berømmelige Høvdingers Død eller før ſtore Slag.“ Denne Gang varslede Kometen ogſaa forſaavidt rigtig, ſom Hertug Skule kort efter førſt blev ſlagen i Oslo og derpaa dræbt i Nidaros, hvorhen han var flyStet. For øvrigt havde Kongen, der vilde være forberedt for alle Tilſælde, endnu forinden han forlod Bergen, afholdt et Thing paa Kriſt- kirkegaarden, hvor han gav ſin ældſte Søn, Haakon, Kongenavn Med Hertug Skules Fald og Borgerkrigens dermed følgende Afſlutning, indtræder der i Bergens Hiſtorie en roligere Periode, i hvilken Byens Handel kunde udvikle ſig uforſtyrret af indre Uroligheder Men ſamtidig dermed blev ogſaa Grundvolden lagt til de nordtydſke Stæders Handelsherredømme paa alle de nordlige Have, der efterhaanden ledede til, at Bergens norſke Borgere aldeles trængtes tilſide, og at denne Bys Handel mere og mere gik over i de tydſie Kjøbmænds Hænder. Fremftillingen heraf maa være for-