Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/84

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


72 have overvintret i Tunsberg, for at ægte Skules Datter Margrete, med hvem han holdt Bryllup 25de Maj i dette Aar. Det fejredes med megen Højtidelighed og varede i fem Dage, hvorunder Kongen beværtede Mændene i Kongsgaardens Iulehal og Dronningen Kvin- derne i Sommerhallen, medens ſamtlige Kloſtermænd vare i en Stue for ſig, hvor Beværtningen foreſtodes af fem Abbeder. Til Brylluppet var, ſom det udtrykkelig heder i Sagaen, indbudet de bedſte Bønder af Gulathingslagen, ligeſom formodentlig mange af Thrøndelagens fornemſte Mænd have ledſaget Jarlen paa denne Bryllupsfærd. Efterat Ribbungernes Parti i 1227 var bleven opløſt, kunde Kong Haakon atter hyppigere opholde ſig i Bergen, hvor han nu i Almindelighed om Vinteren havde ſin Reſidents, og ſom han i de følgende Aar ſmykkede med flere Bygverker. Bergen blev ogſaa af ham udſeet til Samlingsſted for det næſte ſtore Rigsmøde, ſom han lod afholde om Sommeren 1233, da han indſtævnede Skule Jarl til at ſtande til Rette for ſit mistænkelige Forhold, ſamtidig med det af Erkebiſkop Sigurd beſtemte Provincialkonrilium, hvortil ſamtlige Biſkoper var tilſagte. Kongen foretog ſelv om Vaaren forinden Mødet en Rejſe til Viken, hvor han tilſagde alle derværende Lendermænd og Sysſelmænd til at følge ham til Bergen, ligeſom han ogſaa gjorde det ſamme, da han paa Hjemrejſen kom indenfor Gulathingslagen Da han ſaa ſelv kom til Bergen, var der allerede en Mængde Menneſker, ſaa at Skibene optoge Pladſen langs alle Byens Brygger. Jarlen ſelv kom førſt ſent afſted fra Nidaros, ſaa at det allerede led ud paa Høften, da han indfandt ſig til Mødet; han ledſagedes da afhenved treti Skibe og mange Len- dermænd. Da han kom, vare alle Brygger optagne, ſaa at Len- dermanden Paal Vaagaſkalm, der var ſendt i Forvejen, ikke kunde finde nogen Plads for Jarlens Skibe. Denne fandt derhos en meget uvenlig Modtagelſe hos Kongens Folk, der bebrejdede ham, at han vilde følge Jarlen og ikke tjene deres Herre, og den Rapport, han bagefter aflagde for Skule, kan derfor ikke have været egnet til at gjøre denne venligere ſtemt, uagtet Kongen ſelv behandlede Paal meget forekommende. Efterat Jarlen nu ſaaledes havde faaet at vide, at der ikke var nogen Plads for hans Skibe ved Bryggerne, fortſatte han ſin Sejlads, idet han lod Skibene ordne ſig ſ„aaledes, at hans eget gik i Spidſen, og derpaa to i næſte Linje, tre i den derpaa følgende og ſaaledes videre, hvilket frembød et pragtfuldt Skue. Jarlens Flaade ſtyrede mod Nordnesſiden, hvor den lagde til Land ved den ſaakaldte Haakarleſtrand udenfor Munkelio,