Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/83

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


71 ſaaledes lod til, at Tiden alene vilde gaa hen med et Ordſkifte mellem disſe to, ſaafremt det ikke ſtrax blev forhindret, bad Erke- biſkopen dem holde op dermed og opnaaede ogſaa ved ſin Auktoritet, at de føjede ſig efter hans Onfke, ſaaledes at de andre tilſtedevæ- rende efter hans Opfordring kunde tage Ordet og udtale ſig om det foreliggende Spørgsmaal Førſt ſik Lendermanden Jon Staal Ordet og angreb enkelte af de tilſtedeværende med Sigtelſer for at have villet underſtøtte Skule Jarls Fordringer, endſkjønt disſe aldeles ikke vare hjemlede i Ret og Billighed. Dette fremkaldte ſtrax Jndſigelſer fra dem, ſom paa denne Maade ſaa ſine Navne trukne frem, og for anden Gang ſaa det ud til, at Forhandlingerne ſkulde udarte til Skjænderi og Mnndhuggeri. Nu var det .liongen, ſom ſtanſede dette, idet han rejſte ſig og opfordrede den thrønderſke Lagmand, Gunnar Grjon- bak, ſom den ældſte og meſt anſeede Repræſentant for denne .lilasſe, til at udtale ſin Mening om Kongevalget, og hvad han anſaa for at være det rette med Henſyn til Norges Krone. Gunnar betænkte ſig førſt længe og tog derpaa til Orde, idet han erklærede, at det var et beſværligt Hverv for ham, der ſelv kun var en Kotkarls Søn og blot var ſat til at ſkifte Ret mellem Kotkarle og ikke mellem Høvdinger, at gjøre, hvad Kongen nu havde opſordret ham til, og udtale ſig om Arveretten til Norges Krone Han maatte da i dette Tilfælde udelukkende holde ſig til, hvad der var foreſkrevet i Kong Olafs Lov, og efter denne var Kong Haakon af alle da- levende den eneſte, der virkelig var arveberettiget til Thronen Til denne Tale ſluttede ſig ogſaa Lagmændene fra de øvrige Egne af Landet, og hvad de hver for ſig havde udtalt, blev tilſidſt ſammenfattet af Erkebiſkopeni en Kjendelſe vm, at Haakon var den eneſte, der havde Arveret, men at tillige den Aftale, ſom tidligere var truffen mellem ham og Skule Jarl om Fordelingen af Landet dem imellem ſkulde blive ſtaaende ved Magt Efterat ogſaa Gunnar Grjonbak og Dagſinn Bonde havde talt for at opmuntre Kongen og Jarlen til at være forligelige, hævedes Dagens Møde Senere hen førtes der nærmere Forhandlinger om, hvilke Dele af Landet Skule Jarl for Fremtiden ſkulde have til Lehn- Da kort efter Sigurd Ribbung paany traadte frem med ſit Parti og hjemſøgte Viken og Oplandene med Borgerkrigens Rædsler, kom Kong Haakon i de nærmeſt paafølgende Aar for det Meſte til at opholde ſig i det øſtlige Norge, for der at møde,og bekjæmpe disſe Fiender. Hans Beſøg i Bergen vare ſaaledes idenne Tid kun af kortere Var-ighed. Dog var han her om Vaaren 122k’ Efter at -