Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/76

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


64 den ſenere Konge Haakon Haakonsſøn Da –Birkebejnerne droge øſtover for at opſøge Baglerne, bleve disſe efterladte paa Borgen, til hvis Befalingsmand, Dagſinn Bonde var udſeet. Men da han ſom Betingelſe fordrede at faa en Beſætning af 240 Mand, fandt man, at dette var for meget, og da en anden Høvding, den ovenfor nævnte Sverting, tilbød ſig at overtage Befalingen med den halve Styrke, blev han ſat til at forſvare Borgen. Dog ſtillede man endnu to andre ved hans Side, Ivar Bodde og Erlend Slidre. Sandſynligvis have Kong Inge og Haakon Jarl ikke tænkt ſig Muligheden af, at Baglerne kunde gjøre noget Angreb paa Borgen i Bergen, og dette maa have været Grunden til den Sorgløshed, hvormed de overlode F–orſvaret af denne vigtige Plads til en ſaa ringe Styrke. De fik ſnart ſe Følgerne. Medens Birkebejnerne i Viken vandt ſtore Fordele over Baglerne og navnlig tilføjede dem et betydeligt Nederlag i Tunsberg, ſejlede nemlig Baglernes lette Skuder veſtover og kom til Bergen, hvor neppe nogen anede deres Komme. De lagde her med ſine Skuder tillands paa to Steder, i Tøluvik, ude ved Sandviken (indenfor Tøluholmen) og lige under Borgen (ſandſynligvis omtrent ved Buntelabo), og gik ſaa fra to Kanter angrebsvis tilverks. Beſætningen har viſtnok været aldeles utilſtrækkelig til at forſvare de ikke ubetydelige Udenverker, ſaaledes at Belejrerne uden ſynderlig Anſtrengelſe kom i Beſiddelſe af disſe med det dertil hørende Kaſtel og derefter beſatte dette, medens de forøvrigt nedbrændte den ydre Borg. Den indre Borg var derimod ikke ſaa let at faa i ſin Beſiddelſe, da den havde en tilſtrækkelig Beſætning, ſom var godt forſynet med Proviant. Derimod vare Baglerne blevne vidende om, at der var Mangel paa Drikkevarer, hvorfor de nærede det Haab, at Beſætningen af den Grund inden kort Tid vilde ſe ſig nødſaget til at tilbyde Overgivelſe. De holdt af den Grund Borgen tæt indeſluttet for at hindre alle Forſøg paa at ſkaffe dens Forſvarere Tilførſel af Drikkevand og Øl . Paa denne Maade hengik der nogen Tid, indtil Baglerkongen Philippus ſelv kom fra Tunsberg over Oplandene og Sogn, ſom det ſynes uden at have faaet nogen Underretning om, hvad der foregik i Bergen, forinden han var kommen over Fjeldet, idet han førſt da beſtemte ſig til at rejſe derhen. Endnu forinden hans An- komſt havde det begyndt at ſkorte paa Drikke for Borgens Be- ſætning, ſom derfor ogſaa begyndte at tænke paa at overgive ſig. Det blev dog forinden beſluttet, at man herom ſkulde raadſpørge Erkebiſkop Thore, ſom da var kommen til Bergen, og indhente hans Mening om, hvad de ſkulde gjøre. Han aflagde ſelv et Beſøg paa