Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/75

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


t33 3Baglerne havde neppe ventet et ſaadant Angreb. De vare i Tillid til ſin Styrke overmodige og udfordrede Borgens Beſætning, men kom ſtraxi Uorden, da det ud paa Dagen kom til Kamp. Birkebejnerne angrede Fienden paa to Punkter Den ene Afdeling, der anførtes af Jarlen ſelv, kaſtede ſig imod Baglernes Forſtans- ninger ved Kopr, ſprængte deres Plankeverk og jagede Forfvarerne fra hinanden. Det ſer næſten ud, ſom om der her har været For- ræderi med i Spillet, da der mellem de Bagler, ſom havde Poſt paa dette Sted, netop var mange Birkebejner, ſom nødtvungne havde taget Tjeneſte hos Fienden, men nu atter gik over til ſit gamle Parti De medbragte ogſaa Sverres Lur, Andvaka, ſom i Nidaros var falden i Baglernes Hænder. Den anden Afdeling ſprængte lige ſaa fuldſtændig den Skare af Fiender, ſom ſtod ovenfor Nikolas- kirken, og Baglernes Nederlag var dermed fuldſtændigt. De ſtyrtede i vild Forvirring ud paa ſine Skibe, ſom Birkebejnerne fra Bryg- gerne af forſøgte at drage ind til ſig ved Landtougene; men Bag- lerne huggede disſe over og lagde ud paa Vaagen, hvor de bag- efter ſik mange af ſine egne Folk ombord, der havde maattet ſpringe i Vandet for at redde ſig. Ligeledes havde mange af Baglerne taget Flugten indover til Jonsvoldene, hvorfra de nu ſøgte udover til Munkebryggen og bleve tagne ombord paa de enkelte Skibe, ſom der havde lagt til Land- Efter dette Nederlag forlode Baglerne for en Tid Bergen og droge førſt til Arnevaag, hvor de bemægtigede ſig Birkebejnernes der efterladte Skuder. Haakon Jarl for derimod ſamtidig den ſæd- vanlige Landevej over Borgarſkardet og Raudafjeld til Thrønde- lagen for at advare Kong Jnge, ſaa at han ikke anden Gang ſkulde blive overfaldt. Imidlertid kom Baglerne ikke denne Gang til Nidaros. De vendte ſig atter mod Syd og rejſte langs Kyſten lige til Tunsberg, hvor de laa Julen over. Efter Jul vendte Philippus Jarl derfra tilbage til Bergen. Her blev han imidlertid ikke længe, da han ſnart modtog den Efterretning, at Baglerkongen, Erling Stejnvæg, var død (Marts 1207) og derfor ſkyndſomſt rejſte til Vi- ken, hvor han ſelv af ſit Parti blev tagen til Konge. Ved ſin Af- rejſe fra Bergen har han ſandſynligvis taget med ſig ſamtlige de Bagler, ſom han der havde hos ſig, eller ogſaa ere disſe ſnart fulgte efter ham øſtover Thi da Kong Jage og Haakon Jarl noget ſenere kom til Bergen med Birkebejnernes hele Styrke, omtales der i denne By ingen Bagler. Med disſe fulgte ogſaa flere af Konge- familiens Damer og andre fornennne Kvinder, ſamt Kong Jnges Broder, den unge Skule, og Haakon den Tredies treaarige Søn,