Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/69

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


5r F havde haabet at kunne ødelægge med Byen; dette blev her baaret ud fra K–riſtkirken og ſat paa Sandbroen, hvilket da ſkulde have havt til Følge, at Ilden ſtanſede ved dette Punkt. For øvrigt gjorde Baglerne alt, hvad der ſtod i deres Magt for at hindre Byfolket og Birkebejnerne fra at ſlukke, idet de laa med ſine Skuder ude paa Vaagen og ſkjøde paa alle, ſom vilde gjøre Forſøg paa at ſlukke Ilden eller redde fra de brændende Huſe Dog blev Øde- læggelſen af Løsøre og Varer alligevel ikke ſaa ſtor, ſom de havde haabet, da mange af Borgerne allerede tidligere, da de havde hørt tale om, hvilken Plan Baglerne omgikkes med, havde ſørget for at bringe ſit Gods i Sikkerhed, ved dels at bringe det ud paa Landet, dels at føre det op paa Borgen Da nu Ødelæggelſes- verket virkelig blev udført, –viſte det ſig, at denne Forſigtighed havde været aldeles paa ſin Plads, idet den reddede meget af Byens Vel- ſtand. Imidlertid var der dog mange, ſom derved fra Velſtand med Et ſaa ſig henſatte i Fattigdom Biſkop Nikolas havde ſelv været med ombord paa en af de to Skuder, hvorfra Mordbrænderverket blev ſat i Gang, og havde ſelv den hele Tid foreſtaaet dette, ligeſom han bagefter viſte Baglerne, mod hvilke Punkter de ſkulde rette ſine Skud for at forhindre Slut- ningsarbejdet. Men dette paadrog ham et ikke lidet Had, ligeſom Bergens-mændene ikke ſaa let glemte hans Deltagelſe i denne Nats Ødelæggelſe. Imidlertid havde han opnaaet, hvad han havde til- ſigtet, ved at berøve Birkebejnerne den Fordel, ſom de hidtil havde havt i Beſiddelſen af Byen med dens forſkjellige Forraad, og disſe ſik ogſaa paa ſin Side“ſnart mærke, hvad dette havde at ſige, da der begyndte at blive Mangel paa Borgen. For at aſhjælpe denne beſluttede Sverre henimod en Maaned efter Branden (7de September) at foretage et Strejftog til et Sted, hvorfra han havde modtaget Efterretning om, at hans Mænd der havde ſamlet ſtore Flokke af Kvæg Men dette rygtedes ogſaa hos Baglerne, ſom derſor, da de fik vide, at Kongen var dragen bort med 120 Mand, beſtemte ſig til at gjøre et Angreb paa de i Bor- gen tilbageblevne Birkebejner. De gik derfor iland noget udenfor Byen – maaſke ved Hegrenes eller Ejdsvaag, hvorfra de uden at bemærkes gik op paa Fjeldet og igjen kom ned ved Olafskirken paa Bakkerne. Da de der bleve bemærkede af Borgens Beſætning, løbe Birkebejnerne ſtrax ud af Borgen for efter ſin ſædvanlige Taktik at kaſte ſig over Fienden med et voldſomt Angreb og drive dem paa Flugt, forinden disſe kunde tænke paa at ſætte ſig til Modværge. Dette havde ſaa ofte tidligere hjulpet dem til Sejer, hvorfor de nu