Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/63

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


M flokkede ſig ſammen, derimellem Sigurd Iarlsſøn, ſom altſaa nu ogſaa var kommen tilbage til Bergen; men heller ikke her blev Mod- ſtanden af lang Varighed, og ſnart var den hele Baglerhær opløſt paa vild Flugt Det gik, ſom Sverre i Forvejen med Klogſkab havde beregnet, at det vilde gaa, at det Uventede i Angrebet vilde være hans bedſte Fordel, og at Fienden ikke vilde holde Stand. Bagler og Birkebejner ſtyrtede nu om hinanden ud over Jons- voldene og langs med Ionskirkens Kirkegaard. Her forſøgte de Flygtende atter at ſamle ſig og gjøre Modftand, men uden at det vilde lykkes dem, idet de endog nu ſtulle have tabt flere Folk end ved den førſte Kamp Flugten fortſattes derpaa atter videre under ſtort Mandefald paa Baglernes Side indtil det Sted, hvor deres Skibe laa. Her løb mange af dem paa Søen, medens dog de fleſte kom ombord paa Skibene, for-nemlig paa dem, ſom laa nærmeſt Land. Paa et af disſe, der førtes af den ovenfor omtalte Narve af Saaſtad, løb der en ſaadan Masſe Folk ombord, at det blev ſtaaende faſt i Grunden og ikke kunde komme bort, ſaa at Birkebejnerne, da de kom til, angrede og ryddede det. Narve ſelv og mange med ham faldt der ombord, medens andre ſprang paa Søen. Kong Sverre ſelv fulgte ſin Hær ridende og tog livlig Del i Baglernes“ Forfølgelſe, ſom det kunde ſees af hans Spyd, der var blodigt helt op paa Skaftet, ligeſom hans Hænder dryppede af Blod. Han var ſelv under Kampen i Livsfare, da han udenfor Jonsktrken blev overfalden af en Bagler, der var bevæbnet med to Spyd; men det lykkedes ham førſt at drive denne paa Flugt og derefter at fælde ham. Efter at have jaget Fienden fuldſtændig paa Flugt og renſet hele Vaagens veſtre Side, vendte Birkebejnerne atter tilbage til Byen, hvor de, ligeſom tidligere, lejrede ſig rundt om Borgen. Om at forfølge Sejren videre kunde der paa Grund af Omſtændighed- erne ikke være videre Tale fra deres Side, og dens eneſte Følge blev ſaaledes den Skræk, ſom de havde indjaget ſine Fiender, der ogſaa fra nu af vare mindre ivrige til at anſtille de Lege, hvormed de tidligere havde haanet Birkebejnerne. Baglerne kom ogſaa idet hele taget ſjeldnere til Land, men foretrak at holde ſig ude paa Søen, hvor det for Birkebejnerne var mindre raadeligt at binde an med deres Overmagt. Biſkop Nikolas laa ſaaledes med ſine Folk ude ved Tøluholmen (det ſenere Kriſtiansholm.) Han lod derude ſætte op et Telt, hvori han ſang Mesſer, ligeſom han ſagde, af han ſenere der vilde opføre en Stenkirke, der ſkulde blive den førſte iStiftet, hvorved han neppe mente andet, end at denne ſkulde træde- 4Q