Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/62

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


5d lejret ſig i Telte udenom Borgen. Baglerne bleve da i nogle Dage liggende med ſine Skibe udenfor Nordnes og rejſte derefter ind i Sogn. Efterat de der havde faaet Forſtærkning af en Del Overløbere fra Birkebejnerne, hvoriblandt endog var en af Sverres Sysſelmænd, kom de paa ny tilbage udenfor Bergen og lagde ſig denne Gang udenfor Nordnes ved Munkeliv, hvor de gik iland uden at fVygte Birkebejnerne, der laa paa Vaagens anden Side inde ved Byen. De mente endog, at disſe nu vare aldeles i deres Bold. Fra begge Sider ſkjød man paa hinanden. Birkebejnerne vare ofte inde i Byen dels for at beſøge ſine Koner, dels for at drikke, og da ſkjøde de i Ly af Husvæggene paa Baglerne, ſom ikke turde vove ſig ind til Byen. De nøjedes i det Sted med at gaa ind paa Ionsvoldene, hvor de fylkede ſin Hær og viſte den for Birkebejnerne, ſom de udæſkede til at komme og ſlaas med dem. Deres Hær var baade talrig og vel ruſtet, ſaa at Birkebejnerne vel toge i Betænkning at indlade ſig med dem. Naar de ſaaledes ikke vilde modtage Udfordringen, ſkjældte Baglerne dem ud for modløſe og opløſte ſin Fylking, idet de –ſom et haandgribeligt Tegn paa, hvor lidet de frygtede dem, anſtillede forſkjellige Lege. En Da9, ſom Baglerne fornøjede ſig paa denne Maade, holdt Kong Sverre et Husthing paa Bakkerne ovenfor Nikolaskirken, hvor han paa ſin ſædvanlige Maade førſt opmuntrede ſine Folk og dernæſt ſelv lagde dem i Munden, hvad han vilde de ſkulde gjøre. Da det var beſluttet, at man ſkulde gjøre et Angreb paa Baglerne, befalede han dem førſt at gaa ind paa Borgen og derfra i ſmaa Flokke paa to, tre, fire eller fem gaa ind igjennem Byen for at ſamles ved Olafskirken i Vaagsbunden. Da Baglerne, ſom’natur- ltgvis fra ſin Side af Vaagen maa have bemærket, at der holdtes Thing, vare vante til, at Birkebejnerne i ſaadanne ſmaa Flokke færdedes omkring i Byen, kunde de ikke finde det forunderltgt, at de ogſaa nu ſaa dem gaa derinde, og ſaaledes blev hele Birke- bejnernes Hær ſamlet ved Olafskirken i Vaagsbunden, uden at Baglerne havde anet Uraad. Kongen lod her ſit Mærke rejſe og gav ſine Folk nærmere Regler for Kampen, idet han ikke vilde, at Hæren ſkulde fylkes, men at i det Sted enhver ſkulde ſtyrte frem og hugge løs for ſaaledes at forhindre Fienderne fra at ſamle ſig. Dette ſkede ogſaa, og i vildt Løb ſtormede den hele Skare af Birke- bejner frem imod Baglerne. Ledingsfolkene i disſes Hær bleve ſtrax-forſkrækkede ved at ſe Fienden komme og ſlygtede, da Birke- bejnerne vare dem ſaa nær, at de kunde blive trufne af deres Spyd- Derimod forſøgte Baglernes Kjærnetropper at gjøre Modſtand og