Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/60

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


48 . Masfe, ſlyngede han den over mod Baalet, ſom atter kom i Brand og denne Gang brændte aldeles ned, uagtet Baglerne anſtrengte ſig meget for at faa det reddet. Dermed opgave de for det førſte ſine Forſøg paa at komme Borgens Forſvarere tillivs paa denne Maade og trak ſig foreløbig ned i Byen. Da Aura-Paal ſaa dette, gik han ind til Dronningen og ſpurgte hende, hvad hun vilde give ham, om han kunde finde paa et ſaadant Raad, at Baglerne be- gave ſig bort. Hun ſvarede, at hun da vilde give ham mange Penge, og bad ham gjøre det, om han kunde. Da ſagde Paal, at hun ſkulde give ham ſit Segl, ſom hun ogſaa gjorde, hvorpaa han i hendes Navn og under hendes Segl lod ſkrive et Brev til to Preſter i Byen, der kaldes med de beſynderlige Navne, Ante eller Aute og Iordan Skinnpeta. “) Han lod heri Dronningen ſige, at de viſtnok i Virkeligheden vare Kong Sverres Tilhængere, uagtet de nu holdt ſig til Baglerne, og bad dem ſøge at forhale Bag- lernes Afrejſe til den næſte Dag, da Sverre efter at have over- vundet ſine Fiender nord i Thrøndelagen vilde komme om Mor- genen til Bergen. En ung Vikværing, der var noget kjendt med Baglerne, blev udſeet til at overbringe Brevet og fulgtes ud fra Borgen af nogle Mænd, der ſkiltes fra ham under en ſtor Sten. Henſigten dermed var at henlede Baglernes Opmærkſomhed paa ham, hvilket ogſaa lykkedes Vikværingen blev greben, men ſik ſelv ſlippe med Livet, da Baglerne kjendte ham. De ſpurgte ham, hvorhen han ſkulde, og da han ſvarede, at han havde et Brev at overbringe de to Preſter, toge de dette og bragte det til Sigurd Iarlsſøn, ſom læſte det og troede, hvad der ſtod, uden at fatte Mistanke om, at der laa nogen Liſt under. Da det ſtod i Brevet, at Sverre allerede næſte Morgen vilde være i Bergen, og Sigurd .Jarlsſøn ikke anſaa ſin Styrke for til- ſtrækkelig til at byde Sverre Stangen, lod han allerede tidlig om Morgenen ved Daggry blæſe til Bortrejſe og drog ſin Vej efter førſt at have taget mange Penge fra de to Preſter, mod hvis Paa- lidelighed Aura-Paal ved ſit Paafund havde forſtaaet at vække Bag- lernes Mistanke Imidlertid kom Sverre virkelig, ſaaledes ſom det havde ſtaaet i Brevet, ſamme Morgen, men rigtignok fulgt i Hæ- lene af Baglernes Hovedſtyrke. Det var ſaaledes under disſe Omſtændigheder alligevel et ſtort Held for ham, at Sigurd Iarlsſøn

–3;–

“) Efter Flatøbogen Il, 661 flg., ſer det ud, ſom om kun den ene af disſe, Ante, har været Preſt, og Iordan maa da have været en af Byens Bor- gere, ſandſynligvis en der boſat Udlænding.