Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/59

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


47 tidligere havde været med Oſkjeggerne og nu var en af Baglernes Høvdingen ſtrax beſluttede at forſøge Lykken i Bergen med et Overfald paa den paa Sverresborg efterladte Beſætning. Da han kom til Byen, følte ogſaa denne ſig for ſvag til at kunne forſøge nogen Modſtand udenfor Murene, og Sigurd Iarlsſøn kunde uhindret ſætte ſig i Beſiddelfe af Sverres derværende Skibe, ſom han brændte, hvorefter han ſtred til Beleiringen af Borgen. Til en Begyndelſe lod han nedrive nogle Huſe nede i Byen, ſom tilhørte Birkebejnerne, og Tømmeret af disſe føre op under Borgen, for der at opſætte et ſtort Baal paa den Side, fra hvilken Vinden blæfie, og paa det Sted, hvor det maatte antages, at det vilde være meſt ubehageligt for For-ſvarerne. Da disſe ſaa, hvad der foregik, meldte de det til Dronningen, der ligeſom de øvrige Kvinder, ſom vare i Borgen, blev meget forfærdet. Imidlertid mente Beſætningen, at det her var af megen Vigtighed at anvende den ſtørſt mulige Forſigtighed, og det blev ſaaledes efter Aura-Paals Raad beſluttet, at man ſkulde ſøge at forekomme Baglerne i Udførelſen af deres Plan med Baalet. Birkebejnerne toge derfor en Tønde, ſom de fyldte med Spaan og Næver og derpaa antændte. Denne blev da ſlynget over i Bag- lernes endnu ikke fuldendte Baal, ſom derved ſtrax kom i Brand. For at ſlukke Ilden maatte ſaa Baglerne rive det hele Baal fra hinanden, hvilket igjen ſinkede Belejringens Fremgang. De gave ſig imidlertid paa Ny ifærd med at opføre et nyt Baal, hvorover Dronningen blev ſaa forſkrækket, at hun bad Forſvarerne heller at overgive Borgen end ſaaledes at udſætte ſig for, at alleſammen ſkulde blive indebrændte. Da Aura-Paal hørte dette, ſandt han det ſikreſt at forhindre, at Dronningen oftere fik Anledning –til at føre ſaadan Tale, og greb derfor til Anvendelſe af en Liſt, idet han bad hende og hendes Kvinder gaa ind i det Hus, ſom var opført over Borgporten, og ſom tidligere havde været anvendt ſom Fængſel, og fortalte dem, at de ſnart ſkulde kunne ſlippe ud fra Borgen, naar de havde opholdt ſig der en liden Stnnd. Dronningen og Kvinderne bleve meget glade ved at høre dette; men ſaaſnart de vare gaaede ind i det Rum, ſom Aura-Paal havde anviſt dem, ſlog han Laaſen igjen og lod dem blive derinde, ſaalænge Beleiringen varede ’ Da Baglernes Baal for anden Gang nærmede ſig mod ſin Fuldendelſe,„maatte der fra Birkebejnernes Side atter forſøges paa at tilintetgjøre dette. Fehirden Asgaut fik da fat paa en tom Smørløb,’hvori han ſkar Aabninger, og ſom han fyldte med Næ- ver, Sti-y og Svovl; efterat han derpaa havde tændt Ild i denne