Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/58

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


46 Mænd fra disſe Øer vare tilftede. De ſidſte kom til Bergen for at gjøre Aſbigt for ſin Forbindelſe med Oſkjeggerne og opnaa et Forlig med Sverre. Dette ſkede under et paa Kriſtkirkegaarden afholdt Thing, hvor Kongen ſad paa ſit kongelige Sæde, dels omgivet af Hirden, dels med denne foran ſig, medens mange ſtode udenfor ſom Til- hørere. Jarlen holdt førſt en Tale og kaſtede ſig derefter ned for Kongens Fødder og fik af ham, men rigtignok paa meget haarde Betingelſer den Tilgivelſe, hvorom han bad. Ogſaa med Henſyn paa Kongens Forhold til Erkebiſpen og Paven blev der paa Mødet fattet vigtige Beſlutninger, idet det nemlig blev vedtaget, at man ſkulde ſende Breve under Kongens og Biſkopernes Segl til Paven for at lade ham ſe Sagerne i et andet Lys end det, hvori de vare fremſtillede for ham af Erkebiſkop E–rik. Disſe bleve da ogſaa af- ſendte til Rom med to Geſandter, der imidlertid døde paa Hjem- vejen under ſit Ophold i Danmark Hvad Beſted de bragte fra Paven, er ikke opklaret; men Sverre fik imidlertid ſenere i ſin Be- ſiddelſe en forfalſket Pavebulle, der løſte ham og Biſkoperne fra Bannet, og ſom han lod offentliggjøre. Roligheden blev efter dette ikke lang; thi allerede Aaret efter dette ſidſte Møde fandt Biſkop Nikolas Anledning til at kaſte Maſken og forlod Norge. I Danmark, hvor han hos Erkebiſkopen maa være løſt fra Bannet, ſaafremt dette for hans Vedkommende var traadt i Kraft, traf han ſammen med den vidtberejſte Rejdar Sende- mand, ſom havde hvervet en Del Tropper under Paaſkud af, at de ſkulde gjøre Tjeneſte hos den græſke Kejſer, og her dannede der ſig nu under Ledelſe af disſe tvende Mænd et nyt Parti, der atter ſkulde kalde de norſke Borgerkrige til Live og give dem et mere gru- ſomt Præg, end de hidtil havde havt. Dette Parti er det, ſom i Hiſtorien gaar under Navn af Bagler eller Beglinger, og i hvis Skarer Sverres gamle Modſtandere fandt Plads ved Siden af de nye, der rejſte ſig imod ham. Under de voldſomme Kampe, ſom nu toge ſin Begyndelſe, blev ogſaa Bergen haardt hjemſøgt. Det var i 1196, at Baglernes Flok var bleven ſtiftet. 1l97 kjæmpede de med Birkebejnerne i Viken og i Thrøndelagen, og den derpaa følgende Vinter opholdt Sverre ſig i Bergen, hvorfra han om Vaaren II98 foretog et Tog til Nidaros for at fordrive Bag- lerne fra denne By, medens han lod ſin Dronning Margrete under Høvdingen Aura-Paals Varetægt blive tilbage paa Sverresborg, hvis Beſætning nu, ſom i 1194 ſtod under Befaling af den-prøvede Sigurd Borgarklet. Men ſaaſnart Kongen var borte, rygtedes dette til Viken, hvor Erling Skakkes Søn, Sigurd Iarlsſøn, der