Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/57

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


- 45 ſig nu ogſaa til at foretage et Skridt, ſom længe havde hørt til hans Onſker, men ſom han hidtil ikke havde kunnet udføre, nemlig at lade ſig krone. Biſkop Nikolas maatte derfor i dette Ojemed følge ham fra Viken og tilbage til Bergen. Efter hvad der for- tælles i Sverres Saga, maa han for Ovrigt under Opholdet i Bergen have forſtaaet at optræde med megen Klogſkab og lade alle faa Jndtrykket af, at han nu var Sverres bedſte Ven Det kan dog være tvivlſomt, hvorvidt han virkelig har været iſtand til at narre denne ſelv. Til Kroningen var foruden Biſkop Nikolas ogſaa tilſagt Biſkop Njaal af Stavanger og Biſkop Thore af Hamar, ſom begge ind- fandt flg. Det før-ſte, ſom foretoges, var at vælge en ny Biſkop i Bergen efter den kort forud afdøde Biſkop Paal, og Valget faldt paa Sverres Hirdpreſt, Englænderen Martin, der i denne Anledning omtales ſom en velſtuderet Perſon Ogſaa dette Valg maa opfattes ſom et Bevis mere paa, at Sverre i Øjeblikket var den overlegne og fuldſtændig triumferede over ſine Fiender. Derefter –foregik Kroningen paa Apoſtlerne Peter og Pauls Dag, 29de Juni 1194, hvorved de ſire Biſkoper ſalvede og kronede Sverre, men Nikolas dog, ſom det heder, var Hovedmand ved Indvielſen Biſkoperne ſkilles ogſaa venſkabelig fra Kongen, ſom ſkjænkede dem alle gode Gaver.!) Det var kun nødtvungen, at Biſkop Nikolas havde deltaget i Ktoningen i Bergen; men alligevel blev ogſaa han kort efter truet med den ſamme Straf, ſom de tre øvrige Biſper, fordi de paa denne Maade uden at have indhentet,Erkebiſkopens Tilladelſe havde ktonet Sverre, ſom ogſaa ſelv omtrent paa ſamme Tid rammedes af den pavelige Banftraale. De bleve nemlig alle fire lyſte iBan af Pave Coeleſtin III 18de November II94, for det Tilfælde, at de ikke ydmygede ſig forf Erkebiſkopen og bade om hans Tilgivelſe for, hvad der var pasſeret. De bleve i dette Øiemed af Erkebi- ſkopen kaldte bort fra Landet til ham; men Sverres Aarvaagenhed for-hindrede for det førſte, at nogen af dem kunde forſøge her-paa, og i Stedet for at drage til Danmark, maatte de alle fire om Som- meren 1195, med eller mod ſin Vilje, indfinde ſig i Bergen ved det Bi- ſkops- og Høvdingemøde, ſom Sverre da havde tilſagt, og hvor- ved ogſaa den nylig udvalgte Biſkop Paal af Skaalholt, Orknøjarlen Harald Maddadhsſøn og Biſkop Bjarne af Orknøerne med de bedſte

j-

“) At .lkroningen foregik i Kriſtkirken, ſtses ikke udtrykkelig; men der kan ikke vel tænkes paa nogen anden Kirke ved denne Lejlighed.