Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/53

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


41 fine Skibe over til Florevaag. Da var imidlertid Sverre, uden at de anede det, lige i deres Nærhed, idet han endnu ſamme Aften, efter Solens Nedgang, kom med ſine Skibe til Gravdal. Det var Dagen før Palmeſøndag, anden April, ſaa at det altſaa endnu var ſaa- vidt mørkt om Natten, at de kunde være ubemærkede fra Florevaag; Selv vovede Sverre, ſom havde faaet Underretning om, hvad Oſkjeg- gerne havde foretaget ſig, at ro med en Skude over til Bergen, hvor han gik iland paa Holmen og derfra gik op til Kriſtkirken. -Her fik han at høre, at Biſkop Paal var død ſamme Dag, og at hans Lig var foreløbig biſat i denne Kirke Derfra gik Kongen videre frem, indtil han kom til Borgen, hvor hans Ankomſt baade maa have-vakt Forbauſelſe og Glæde, og efter at have paalagt en Del af Beſætningen at ſtøde til hans øvrige Folk, vendte han efter et kort Ophold i Byen tilbage til ſine Skibe for næſte Dag at foretage det afgjørende Angreb paa de i Florevaag liggende Fiender. Dog gik han endnu ikke til Hvile, idet han ſtrax lagde hen til Hvarven med Skibene og ſelv gik ombord i en Baad, med hvilken han roede ind paa Florevaagen. . Dette hans driſtige Foretagende løb ogſaa heldig af; han blev ubemærket og hørte i Nattens Stilhed, hvorledes Oſkjeggernes Vagt- mænd og Høvdinger talte ſammen og overvejede, hvorledes de, naar det kom til Kamp, ſkulde binde an med Sverre. Han mær- kede af disſe Samtaler, at de havde faaet at vide, at han varui Nærheden, og at de vilde angribe næſte Dag, naar det tog til at lysne. En af deres Høvdingen Halkell Ionsſøn, holdt ſaaledes bl. a. for, at de ſkulde binde ſine Skibe ſammen, da Folkene paa den Maade vilde kjæmpe bedſt; ſaa ſkulde de førſt kaſte paa Fienden med Sten, ſaalænge de havde deraf, ſaa med Kaſtevaaben, og føtſt, naar disſe vare opbrugte, gribe til ſine Huggevaaben for dermed at afgjøre Kampen. Da –Kong Sverre havde hørt disſe Over- lægninger ombord paa Øſkjeggernes Skibe, vendte han tilbage og fortalte ſine Folk, hvad han havde hørt af Fiendens Planer, ſom han derhos mente, det var bedſt at forekomme ved et hurtigt An- greb. For det Tilfælde, at det endnu ikke ſkulde være aldeles lyſt, naar dette begyndte, ſkulde de knytte et hvidt Lærredsbaand paa For-ſtavnen ſom Kjendemærke; han bad dem derhos, da Fiendens Skibe vare ſaa meget højere, at de fremfor alt maatte være for- ſigtige ved det førſte Angreb og holde ſine Skibe ſaa langt fra hinanden ſom muligt, medens Fienderne vare paa det hidſigſte, men i Stedet kun ſøge at dække ſig, medens disſe bortkaſtede ſine Vaaben Derhos bad han dem om ſelv at pasſe vel paa ſine Vaa-