Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/51

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


39 af mange ſom et uheldigt Barſel, at ved Afrejſen ſaagodtſom hvert Toug paa lkongeſkibet var beſat –med Kraaker. Ulykkesprofeterne fik ogſaa denne Gang Ret; thi Magnus vendte ikke mere levende til- bage til Bergen. Han fandt paa dette Tog Døden i Søſloget ved Fimrejte den 15de Juni 1184, og hans Lig blev efter Sejerherrens Bilje bragt til Bergen, hvor det blev begravet i Kriſtkirken, hvor- ved bl. a. ogſaa Sverre i en anerkjendende Tale ærede ſin faldne Modſianders Minde Dette Udfald var altſaa fuldkommen modſat det, ſom Bergens- ſvlket havde ventet ſig, hvorom ogſaa Sverre ſelv meget vel var vidende. Han ſtolede derfor ikke rigtig paa dem og optraadte ved ſin Ankomſt til Byen med megen Forſigtighed. Imidlertid var der, efterat Kong Magnus var falden og hans Folk dræbte eller ad- ſplittede, intet for dem at gjøre uden at hylde Sejerherren, hvor nødig de end vilde, og Sverre ſik derfor, da han viſte ſig udenfor Bergen, en højtidelig Modtagelſe Efter at have ladet ſin faldne Modſtander begrave holdt Kong Sverre et ſtort Thing paa Kviſt- kirkegaarden, hvor han i en lang Tale henvendte ſig til Bymæn- dene og lod dem forſtaa, at han meget vel kjendte deres Stemning mod ham, men at de nu gjorde bedſt i at lægge Baand paa ſig ſelv og uden Henſyn til gamle Sympathier og Antipathier finde ſig i, hvad der var ſkeet. Dette virkede ogſaa, og Bergens Borgere afholdt ſig virkelig i den nærmeſt følgende Tid fra al Forbindelſe med Sverres nye Fiender. Saaledes tog de ikke under den kort- efter paafølgende Kamp med Kuvlungerne Parti med disſe, da de i 1185 og 1188 kom til Bergen. Det maa dog ogſaa herved have været en medvirkende Grund til denne deres Holdning, at .Kuvlun- gerne viſte ſig meget voldſomme og mere optraadte ſom en Røver- ſlok end ſom et krigførende Parti Forholdene vare nu iden Grad forandrede, at Sverre, naar han kom til Bergen, betragtedes ſom en Redningsmand, der befriede Byen for Plyndring af denne vilde Baade Dog var det endnu langtfra, at Bergens Befolknins følte nogen Hengivenhed for Sverre, og førſt efterat dennes Modſtandere formelig havde drevet dem over paa hans Side, ſluttede de ſig op- rigtig til den Konge, der havde fældet den hos dem afholdte Mag- nus Erlingsſøn. Under den Kamp, hvori Kuvlungerne i 1188 bleve oprevne i og ved Bergen, blev ogſaa deres Thronprætendent, Ion, dræbt og bagefter jordet ved Mariakirken. Bergen kan ved denne Leilighed kun have lidt ubetydeligt, ligeſom den heller ikke ſynes at have lidt meget ved det næſte ſiendtlige Overfald, hvorfor den blev udſat, da de ſaakaldte Oſkjegger om Høſten 1l93 kom derhen og