Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/497

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


485 de eneſte, ſom overgik Bergen iHenſeende til Størrelſen af Skibenes Beſætning. Bergens Handelsflaade udvifte i det ſamme Aar (1874) en Forøgelſe af 13 Skibe med en Drægtighed af 2595 Læfter. Der var forlift et Skib og ſolgt ti, medens der var bygget nitten nye og kjøbt fem. Der ankom i 1874 til Bergen 839 Skibe, hvoraf de 776 med Ladning, og afgik 844, hvoraf de 752 med Ladning. Den eneſte norſke By, ſom i denne Henſeende kan opviſe ſtørre Tal, er .Kriſtiania. De fleſte af disſe Skibe kom til Bergen fra Storbrittanien og Irland (205) og fra de rusſifke Oſterføhavne (118). I Henſeende til Dampfkibsflaade ſtaar Bergen forreſti Rækken af alle norſke Byer. I 1874 var der hjemmehørende 64 Dampſkibe paa 9452 Læſters Drægtighed og med en Befætning af 889 Mand. Imellem disſe indtage de, ſom ere byggede til trans- atlanttſk Fart, den førſte Plads. Ingen anden norſk By er Sædet for en ſaa betydelig Kyſtdampſkibsfart, ſom Bergen. For Ud- viklingen af denne var Grundlæggelſen af Bergens mekaniſke Verkſted af megen Betydning, hvilket allerede har ſkjænket Landet mange Dampfkibe. Bergen var ogſaa den By i Norge, ſom førſt fik en Tørdok, og har nu tre ſaadanne. Skjønt Bergen ikke længer ſom Handelsſtad indtager den For- rang fremfor Landets øvrige Byer, ſom tidligere, er den dog nu i Rigdom og Omſætning naaet langt udover, hvad den tidligere har været. Den Driftighed og Foretagſomhed, ſom dens Indbyggere derunder have lagt for Dagen, vidner om, at den gamle By endnu har en ſmuk Fremtid foran ſig, og at den aldrig vil blive ſin For- tid utro. Et ſikkert Tegn herpaa er ogſaa den Kjærlighed, ſom nu næres til alle Minder fra de ſvundne Tider. Ligeſom allerede det gamle Taarn paa Bergenhus er bragt tilbage i ſin gamle Stand, ſaaledes have Bergens Indbyggere grebet Initiativet til en Reſtauration af den gamle .lkongehal paa Bergenhus, der atter vil gjengive Norge en af dets ſmukkeſte Bygninger fra Middel- alderen, og ſom forhaabentlig ſnart kan tage ſin Begyndelſe. Naar “) I en Henſeende har Bergen længe ſtaaet tilbage. I det attende Aar- hundrede havde der været forſkjellige Gjæſtgiverfteder, af hvilke det ſidſte var det bekjendte Halvkanden, der endnu fandtes ind i dette Aarh. Det var der, Profesſor Hanſteen boede, da han i 1821 paa ſin videnſkabelige Rejſe gjennem Norge ogſaa beſøgte Bergen. Senere hen har Byen i Grunden ogſaa kun havt ſaadanne Gjæſt- giverier og har førſt for faa Aar ſiden faaet et Slags Hoteller.