Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/496

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


484 Byg 3,265,600 Kr., Hvedemel 331;200 Kr., Nngmel 239,600 .Kr., andre Kornvarer 371,600 Kr., Kaffe 896,800 Kr., Stiller 938,8o0 Kr., Sirnp 337,200 Kr., Tobak 693,200 Kr., Frugter og Havevæxter 34o,400 .Kr., Brændevin og Spiritus 218,800 Kr., Vin 287,200 Kr., Uld 501,600 Kr., Bomuld 506,800 Kr., Lin og Hamp 1,190,000 Kr., Gavn 812,000 Kr., Manufaktnrvarer af Spindeftoſfe 3,732,800 Kr., Haar-, F–jær, Sk“ind, Horn o. ſ. v. 881,200 Kr., Fedt, Talg, Olie, Tjære, Gummi o. ſ. v. 901,200 Kr., Tømmer og Trævarer 457,200 Kr., Farveſtoffe 220,000 Kr., Papir og Papirarbejder 110,000 .Kr., Stenkul 1,068,000 Kr., Salt 1,076,800 Kr., andre mineralſke Raaftoſfe 96,800 Kr., raa og forarbejdede Metaller 3,699,200 Kt., Skibe 53o,400 Kr., Maſtiner 344,000 Kr., Vogne, Inſtrumenter, Uhre o. ſ. v. 320,200 Kr.1). Udførſelen, der i Bergen, ſom i det øvrige Norge beſtaar af et langt færre Antal Artikler, havde i 1874 en Værdi af 19,450,400 Kr., mod 15,677,848 i 1869. Tidligere end 1873 havde Bergen altid havt den ſtørfte Udførſel af alle“norſte Byer, men blev i dette Aar for førſte Gang overgaaet af Kriſtiania. Aarſagen hertil maa nærmeſt ſøges iVaarſildſiſkets Ophør, der bidrog til at holde Bergens Udførſel nede i et mindre Tal, medens ſamtidig Trælaſt- priſernes ſtærke Stigning bragte Kriſtiania op i et ſaa meget ſtørre. Det er dog tvivlſomt, om dette Forhold vil vedblive i Fremtiden, og om ikke Bergen atter igjen vil komme til at hævde ſin gamle Stilling ſom Norges førſte Udførſelshavn. For Bergens Ved- kommende vare i 1874 følgende de ftærkeſt repræſenterede Ud- førſelsartikler: Tøtſiſk 2,744,000 K–e., Klipſiſt 2,110,000 Kr., Sild 10,568,800 Kr., anden Fiſk 120,000 Kt., Skind 36o,8o0 Kt., Rogn 1,141,200 Kr., Tran 2,858,000 Kr., St-ovltis 398,400 Kr., andre Ertſet 425,2o0 Kr., Kobber 162,400 Kr. I Aaret 1874 var der i Bergen hjemmehørende 260 Sejlftibe med en Drægtighed af 25,615 Læfter og bemandede med 2180 Mand Af andre norſke Byer ejede kun Drammen, Arendal, Stavanger og Haugeſnnd et ſtørre Antal af Sejlfartøjer, medens Bergen ogſaa i Skibenes Drægtighed er No. 5 næſt Kriftiania, Arendal, Drammen og Stavanger. Disſe ſire Byer vare ogſaa 1) I Opgaven for 1874 ſavnes „Nede Penge“, ſom detiMpd er undtagen f 1873.