Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/492

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


480 ſpedalſke Plejeſtiftelſe udenfor Kalfaret. Denne blev ſenere atter opført efter en meget ſtorartet Plan Af de Syge, ſom her finde Kur eller Pleje, findes de fleſte (ved Udgangen af 1874: 229) iPlejeſtiftelſen No. 1, for dem, der anſees for at være uhelbredelige, medens –Plejeſtiftelſen No. L er beregnet paa ſaadanne Syge, ſom endnu kunne underkaſtes Kur. Ved Siden af denne Stiftelſe virker fremdeles det over 400 Aar gamle St. Iørgens Hoſpital (S. 105 og 384)1). Ligeſom i de foregaaende Perioder har Bergen ogſaa i dette Tidsrum været Skuepladſen for enkelte temmelig betydelige Opl-b. Det ene af disſe fandt Sted i Marts 1848 og havde nærmeſt ſin Foranledning i rent lokale Forhold Det andet var den ſaakaldte Poteteskrig i 1868, der endnu er i friſk Minde Den bergenſke Pøbel har i det hele taget altid havt meget let for at lade ſig ſætte i Bevægelſe, og mindre Opløb have ogſaa oftere fundet Sted. Et ſaadant forefaldt for omtrent ftrti Aar ſiden, da en i ſin Tid bekjendt Aagerkarl var til Forhør. Denne tilhørte en af Byens mere anſeede Familier, men havde alligevel indladt ſig paa ſmudſige Forretninger, der omſider bragte ham paa Tugthuſet. En hel Skare af Pøbel og Striler havde ved denne Lejlighed forſamlet ſig neden- for Raadſtuen for ved hans Bortgang derfra at holde Lynchjuſtits over den forhadte Udſuger, hvis Liv ogſaa ſvævede i Fare, men det lykkedes at frelſe ham ved Byfoged-Fuldmægtigens Konduite. Af Epidemier, ſom idette Aarhundrede have hjemſøgtBergen, var den farligſte den Koleraepidemi, ſom udbrød 11 December 1848 og vedvarede indtil ud paa Vaaren i det følgende Aar. Ved den ſidſte Folketælling, 31 December 1875, boede der i Bergen paa det Territorium, ſom fra tidligere Tid hørte til Byen, og paa det, ſom vil blive henlagt dertil fra 1 Januar 1877, en Folkemængde af 39,281 Menneſker, ſaaledes at Bergens Befolkning nu maa regnes til mindſt 40,000, et Tal, ſom den aldrig tidligere har naaet. Den er ſaaledes paa det nærmeſte fordoblet i Løbet af de ſidſte firti Aar, idet den i 1835 udgjorde 22,839 Menneſker, hvoraf 21,458 boede inden Byens Jurisdiktion Den var da i de ſidſte ti Aar kun tiltaget med 2000 Menneſker eller omtrent 200 om Aaret, altſaa et ikke ſynderlig ſtort Prorenttal. Af Norges ſtørre - jlC3 ’) Af Sindsſygeaſyler har Bergen for Tiden tre, et kotmnunalt (den gamle Daarekiſte, S. 386) og to private-, der tilſammen have Plads for 246 Syge.