Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/493

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


481 Byer har Bergen i det hele taget længe voeret den, hvis Folke- mcengde forøget ſig med den forholdsvis mindſt hurtige Progresſion, men vil dog nu ſandſynligvis inden ti Aar have naaet op til femti tuſinde. Med denne Forøgelſe i Jndbyggerantal har Bergen ogſaa i de ſenere Aar maattet udvide ſit bebyggede Terrttortum og har for-nemlig allerede ſtrakt ſig langt mod Syd langs Lungegaards- vandets,veſtlige Strand. I dette nye Strøg ligger af offentlige Bygninger Arbejderforeningens ſtorartede Lokale, den ſmukke katholſke Kirke (indviet 1876) og endelig Muſceets nye Byg- ning, der afgiver et værdigt Lokale for dettes betydelige Samlinger- Forinden Bygningen blev tagen iBrug fandt den en foreløbig An- vendelſe ſom Lokale for den internationale Fiſkeriudſtilling, der i 1866 blev afholdt i Bergen, og hidtil er den eneſte inter- nationale Udſtilling, ſom har været holdt i Norge. Strøget øſten- for det lille Lungegaardsvand, Starhusgaderne, var tidligere et af de ſmudſigſte og uſundeſte Steder i den hele By, idet det var her, at Skomagerne i 1624 havde indrettet ſit Starvhus, og ſiden den Tid laa her Byens Garverboder. Disſe bleve førſt kjær-nede efter Branden i 1855. J det foregaaende er der meddelt Oplysninger om, naar Bergen har faaet ſine forſkjellige milde Stiftelſer, der tildels ere op- rettede for meget lang Tid ſiden og ere flere i Antal, end der findes i nogen anden norſk By. Disſes og Legaternes rentebcerende Midler udgjorde ved Udgangen af 1875 tildels meget betydelige Beløb !) nemlig: Bergens Kathedralſkole 486,328 .5kroner, Faſtingſke Bibliotheks Le- gut2362 Kr.,,J. Frieles Legat til MuſGct(1873) 28,0o0 Kr., Hans Tanks og Huſtrus Legat 194,598 Kr., Domkirkens Almueſkoles Legater 2625 Kr., Chr-iſti Krybbes Legatet 2000 Kr., Bethlehems Legater 2620 Kr., Friſkolens Legater 12,909 Kr., De Søfarendes Fattighus 193,308 Kr., Stranges Fattighus 61,625 .kkr., Enkefattig- huſet 161,097 Kr., Sander Kaaes Stiftelſe 52,854 Kr., Dankert

j

- “) Eſter Opgaver fra Kirkedepartementets Reviſionskontor. Hvor Surn- mens Størrelſe er hentet fra Norſke Stiftelſer lV, angives dette ved et iParenthes tilføjet „1873“. Det maa bernoerkes, at Angivelſerne kun gjelde de ved Udgangen af 1875 virkelig renteboerende Midler, ikke skeſtaneer o. ſ.v., ſaaat den egentlige Kapitalformue iRegelen vil være lidt ſtørre. Om-. Mellem sergen. 31