Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/491

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


479 Udſtrækning og Størrelſen af de derved ødelagte Værdier kan ſammen- lignes med dem, der hjemſøgte Bergen i det ſyttende og attende Aarhundrede Den førſte ſtørre Ildebrand efter de i det foregaaende (S. 392) omtalte var den, ſom opkom i et Bødkerverkfted bagenfor Øvregaden 29 Januar 1822 og fortærede „tretten Vaaningshufe og elleve Bødkerverkſteder og andre Baghuſe“ ſtrax øſtenſor Maria- kirken. Omſtændighederne, med ſtille Vejr og Øsregn, vare meget gunſtige for Slukningsarbejdet, ſaaledes at Branden, uagtet den ſtrax i Begyndelſen havde antaget et truende Omfang, hurtig blev afgrænſet og ikke fik udbrede ſig for meget. Den næſte ſtørre Ilde- brand var den, ſom 26 Februar 1830 lagde i Aſke Strøget mellem Muralmenningen og Nyalmenningen. Ilden opkom ved den førſte af disſe Almenninger i Traktør Trøyes Hus Kl. 6 om Eſtermid- dagen og vedblev at brænde til den følgende Morgen. Muren, Vinkjælderen paa Nyalmenning,’ Bethlehem og Corp8 de gamle vare ſtærkt truede; men det lykkedes dog at redde disſe Bygninger I Søgaardene ødelagdes betydelige Varebeholdninger, ſaaat Skaden talt anſloges til henved !X, Million Spd. Brandtaxtſummen for de afbrændte Huſe (I12 i Tallet) og Pakboder udgjorde 229,99o Spd. 160 Familier bleve husvilde; men kun et Menneſkeliv gik tabt. Ogſaa ved denne Brand hændte det, at et Hus midt inde i det brændende Strøg blev ſtaaende uſkadt igjen. Det var paa alle Kanter omſpændt af Luerne; men en 16–20 Menneſker, ſom be- fandt ſig derinde, kjæmpede af al Magt for ſit Liv, og det lykkedes dem ogſaa at redde dette og Huſet Ejeren var en Snedker Bøe. Saa kom fem og tyve Aar ſenere den ſtore Jldebrand, ſom fra Kl. I–9 om Morgenen 30 Maj 1855 ødelagde Strøget i Syd for Torvet med 120 Vaaningshuſe og 25 Garverboder, der talt vare ſorſikrede for 148,430 Spd.– Denne Brand foranledigede en fuld- ſtændig Qmregulering af hele dette Parti, hvis Udſeende derved undergik en meget gjennemgribende Forandring og fik en fra den øvrige By aldeles forſkjellig Karakter Paa den øſtlige Side af dette Strøg opførtes den nye ſmukke Børs, der blev færdigt 1862. Denne afløſte den gamle Børs paa Tydſkebryggen, ſom havde været i Brug fra 1813, tiltrods for ſit mere end tarvelige Udſtyr og ſit knebne Rum. Pladſen udenfor denne Børs, paa hvis indre Side ogſaa Norges Banks Filialafdeling har ſit Lokale, bærer nu Navn af V aags-Almenningen, et Navn, ſom tidligere tilhørte Torv e- Almenningen. En opſigtvækkende Ildebrand var ogſaa den, ſom Iulenatten 1853 iLøbet af nogle faa Timer fortærede den ſtore, af Træ opførte