Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/484

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


472 hyppig mere en Orator end en Prædikant. En anden fremragende Gejſtlig, der ogſaa med Liv og Sjæl havde kaſtet ſig op i Politiken, var Ionas Rein, Sognepreſt ved Nykirken,. der med ildfuld Be- geiſtring omfattede Tanken om et ſelvſtændigt Norge, men for øv- rigt var ſygelig og tungſindig; hans bidende Tunge var bekjendt og frygtet, og om ogſaa hans retſindige Karakter overalt ſkaffede ham fortjent Agtelſe, paadrog han ſig ſelv mange mægtige Uvenner gjennem ſine henſynsløſe og uforſigtige Sarkasmer. Artillerikaptejn Peter Motzfeldt var ogſaa en ivrig Ven af Selvſtændigheden og udmærkede ſig allerede tidlig ſom en meget liberal Mand Den meſt fremragende var imidlertid Kancelliraad Vilhelm Frimann Karen Chriſtie, der af alle dalevende Bergenſere var den, ſom forenede den ſtørſte politiſke Jndſigt med den ſtørſte Takt, og hvis Begavelſe i 1814 fandt den ſkjønneſte Anledning til at lægge ſig for Dagen. Han og hans Ben, Motzfeldt, havde allerede i den førſte Tid, efterat Kielerfreden var bleven bekjendt, taget en ind- flydelſesrig Del i de Møder, ſom da holdtes i Byen for at over- lægge om Fædrelandets Stilling. Man var nemlig her ligeſaa vel ſom i og ved Kriſtiania fuldkommen paa det rene med, at det var ønſkeligt at ſikre Fædrelandet en fri Forfatning, og man var ogſaa her fortrolig med de Ideer, ſom iUdlandet havde ſkabt de frie Stater. Man kjendte Englands gamle Frihed og Amerikas nye, og det franſke Kongedømmes og Nepubliks Grundlove vare heller ikke fremmede for de Bergenſere, ſom enten hjemme havde ſysſelſat ſig med politiſke Studier eller levet nogen Tid i Udlandet. I“nden Byens Handelsſtand maa paa denne Tid mellem de meſt fremtrædende Perſonligheder nævnes Brødrene Auguſt og Wollert Konotv, af hvilke den førſte i 1814 var paa en Uden- landsrejſe til Holland og England, hvor han – ialfald tildels – optraadte ſom en offieiel Agent, der for Kriſtian Frederik ſkulde be- ſørge finanſielle Anliggender. Hvorvidt han i denne Egenſkab udrettede mere end de øvrige, i 1814 udſendte norſke Agenter eller Geſandter, er ubekjendt Auguſt Konow, der tilſidſt flyt- tede til Kjøbenhavn og boſatte ſig der, opnaaede en meget høj Alder. Stadshauptmand Ludvig Wieſe, der er nævnt i det foregaaende, indtog ligeledes en anſeet Stilling og var i 1813 og 1814 meget med i de da afholdte politiſke Diskusſioner. Kouſul Frederik Meltzer var ogſaa iBeſiddelſe af en meget ſtor Indflydelſe og meget anſeet; ligeſom han i 1813 og 1814 hædredes med ſine Byesbørns Tillid, blev han i den følgende Tid ogſaa meget anvendt paa Grund af ſine Indſigter i Handelsforholdene.